Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh.

Nghề đào tạo

Các nghề đào tạo.

Việc làm

Thông tin việc làm.

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký xét tuyển

Học sinh muốn theo học tại Trường Cao đẳng nghề An Giang, thực hiện các công việc sau: Bước 1: Đăng k

Xem chi tiết

Bồi dưỡng kỹ năng nghề quốc gia và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Phối hợp với Trường Đại học Cần thơ, trung tâm ngoại ngữ trường Cao đẳng nghề An Giang có tổ ch

Xem chi tiết

Đại học từ xa

Năm 2018, trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng chiêu sinh các l

Xem chi tiết

Tuyển sinh hệ liên thông và bồi dưỡng sau đại học

Hàng năm trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với một số trường Đại học khác như Đại học sư p

Xem chi tiết

Tuyển sinh năm 2018

Trường Cao đẳng nghề An Giang là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo đa ngành, đa nghề với các trìn

Xem chi tiết

Học tại trường Cao đẳng nghề An Giang bạn được gì ?