TUYỂN DỤNG
(Toyota Cần Thơ tuyển dụng)

1. Cố vấn dịch vụ
Số lượng: 02 nhân viên

2. Nhân viên Phụ tùng
Số lượng : 01 nhân viên.

3. Kỹ thuật viên Sơn
Số lượng: 04 nhân viên

4. Kỹ thuật viên Đồng
Số lượng: 02 nhân viên

5. Nhân  viên pha màu Sơn
Số lượng: 01 nhân viên

6. Nhân viên Bảo hành
Số lượng: 01 nhân viên