THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
(TUYỂN DỤNG THÁNG 03.2018)

– Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty và nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng trực tiếp sản phẩm công ty của bà con nông dân tại các tỉnh khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Nay CÔNG TY TNHH AGRI PHÙ SA – quyết định tuyển Nhân Viên theo các Tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An như sau:

1. Tỉnh An Giang: 20 Nhân Viên Kinh Doanh và 02 Kế Toán Bán Hàng
2. Tỉnh Đồng Tháp: 12 Nhân Viên Kinh Doanh
3. Tỉnh Long An: 6 Nhân Viên Kinh Doanh