Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, hiện nay công ty có nhu cầu tuyển dụng với số lượng không hạn chế về nhân viên kinh doanh với các yêu cầu như sau :

– Đã học và tốt nghiệp các lớp Quản trị, Cơ khí, hệ Trung cấp hoặc Cao đẳng, Đại học.
– Tuổi đời không quá 30.
– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang.