1/ Nhân viên kỹ thuật lắp đặt máy lạnh
2/ Kỹ sư điều hòa không khí.
3/ Trưởng phòng kỹ thuật.