Học sinh muốn theo học tại Trường Cao đẳng nghề An Giang, thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Đăng ký học, nhận giấy báo nhập học

– Mua hồ sơ tuyển sinh tại phòng Tuyển sinh (Trường hợp thí sinh không đến Trường mua hồ sơ có thể download phiếu đăng ký học nghề và làm hồ sơ theo hướng dẫn tại đây: Download)

Hoàn chỉnh bộ hồ sơ gồm:

1. Phiếu đăng ký học nghề (Có xác nhận của chính quyền địa phương)

2. Bốn (04) ảnh màu 3×4.

3. Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (nếu dự tuyển Trung cấp); Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (nếu dự tuyển Cao đẳng).

4. Bản sao học bạ THCS đối với học sinh tốt nghiệp lớp 9 hoặc bản sao học bạ THPT đối với học sinh tốt nghiệp 12.

5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

Đến Trường nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh trực tiếp tại phòng tuyển sinh của Trường. (Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ )

Trường hợp không đến Trường, thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí theo qua đường bưu điện (Gửi kèm lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng và tiền hồ sơ: 5.000 đồng (nếu chưa mua hồ sơ))

– Nhận giấy báo nhập học (đọc kỹ nội dung hướng dẫn để thực hiện).

Bước 2: Làm thủ tục nhập học

-Căn cứ thời gian trên giấy báo nhập học, thí sinh bổ sung hồ sơ còn thiếu theo giấy báo nhập học (nếu có).

– Đóng học phí .

Nhận giấy báo trúng tuyển (đọc kỹ nội dung để biết lớp và ngày nhập học).