CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC KHÁNH HÒA
Địa chỉ : Ấp Khánh Hòa Xã Khánh Hòa Huyện Châu Phú – An Giang
Điện thoại : 09263886143

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Công Ty May Mặc Khánh Hòa là một doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công may mặc xuất khẩu. Do nhu cầu mở rộng phất triển sản xuất. CÔng ty cần tuyển dụng lao động như sau :Xem chi tiết tại đây(4/4/2018)