Phối hợp với Trường Đại học Cần thơ, trung tâm ngoại ngữ trường Cao đẳng nghề An Giang có tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh 6 bậc theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Đồng thời có tổ chức lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các giáo viên dạy nghề.

Thời gian chiêu sinh liên tục trong năm.

Mua và nộp hồ sơ tại Trung tâm ngoại ngữ trường Cao đẳng nghề An Giang. Số : 841 – Trần Hưng Đạo – Bình Khánh – Long Xuyên – An Giang. Điện thoại: 0988312845 gặp Thầy Phú