Hưởng ứng Tháng Công Nhân 2020, hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, CĐCS trường Cao đẳng nghề An Giang tích cực triển khai và tham gia sôi nổi các hoạt động cụ thể như sau: Vệ sinh các phòng học, nhà xưởng để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động trong công tác giảng dạy; phát quang và trồng cây xanh trong khuôn viên trường, các hành lang để tạo không khí trong lành và tạo bóng mát cho HSSV học tập hiệu quả; tiến hành thu gom và phân loại rác thải nhằm cổ động và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong toàn thể Nhà trường.