Từ ngàn xưa, dân tộc ta luôn rất coi trọng tinh thần đoàn kết. Đó chính là sức mạnh đã giúp dân tộc ta vẫn đứng vững trước biết bao nhiêu cuộc ngoại xâm trong lịch sử và phát triển bền vững đến ngày hôm nay, cho dù phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất tổ chức ở Hà Nội vào tháng 4 năm 1955, Bác Hồ có nói một câu: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”, và lời dạy “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công” trong bối cảnh cuộc Cách mạng Tháng Tám mới thành công và Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra đời còn chưa kịp lớn mạnh. Các câu nói trên tuy ngắn gọn, dễ hiểu, chính xác nhưng là một chân lý luôn tồn tại muôn đời. Đoàn kết là tập hợp các phần tử nhỏ lẻ hoặc các bộ phận tạo thành một khối thống nhất. Song thống nhất cũng không có nghĩa là không đấu tranh với những biểu hiện sai trái của mỗi thành viên trong đó. Ví dụ như ở cơ quan, đơn vị của chúng ta: đoàn kết chính là yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu chung, cùng nhau phấn đấu tốt, đồng thời biết góp ý, phê bình thẳng thắng những khuyết điểm của các đồng chí, đồng nghiệp, của anh chị em trên tinh thần xây dựng và cùng nhau tiến bộ. Đoàn kết được thể hiện bằng động cơ, mục đích đúng đắn vì lợi ích tập thể phù hợp với sự phát triển chung của xã hội, của đơn vị nơi chúng ta đang công tác, của cộng đồng nơi chúng ta đang sinh sống. Nếu tập hợp lại chỉ vì lợi ích nhỏ hẹp của tập thể, lợi ích nhóm mà đi ngược lại sự phát triển chung của xã hội thì đó là tư tưởng cục bộ, là chủ nghĩa cá nhân. Nhưng tại sao đoàn kết lại là sức mạnh vô địch? Có lẽ vì đoàn kết sẽ tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình, tạo nên một sức mạnh tổng hợp, một sức mạnh bền vững. Trước hết, đoàn kết làm tăng số lượng của cải, vật chất của con người. Có đoàn kết con người mới có sức lao động, có đủ khả năng để xây dựng những công trình lớn, làm được những việc lớn. Việt Nam ta chiến thắng đại dịch covid-19 và tạo nên một tiếng vang trên thế giới, là hình mẫu cho sự đoàn kết một lòng từ Chính phủ cho đến các Bộ ngành đến tận từng người dân Việt Nam, trên dưới một lòng nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ từng bước đẩy lùi đại dịch, đó là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết rõ ràng nhất. Song song đó Việt Nam cũng đã giúp các quốc gia láng giềng cũng như các quốc gia khác trên thế giới về kinh nghiệm cũng như các trang thiết bị y tế phục vụ công tác chống dịch. Nhưng một đất nước dù lớn mạnh đến đâu, sống trên cùng Trái đất này cũng không thể tách rời nhân loại mà phát triển phồn thịnh đơn độc mãi mãi được. Các quốc gia cứ tranh chấp nhau liên miên về chính trị quân sự kinh tế lãnh thổ thì Trái đất này cũng sẽ chẳng bao giờ có hòa bình, có hạnh phúc, vì thế cần phải đoàn kết lại với nhau cùng khắc phục những khó khăn chung hiện tại, cùng giúp nhau vượt khó và cùng phát triển. Tuy câu nói trên của Bác Hồ ra đời cách nay hơn nửa thế kỉ nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị và mang tính hiện thực sâu sắc. Hiểu được câu nói ấy của Bác Hồ, tôi và các đồng chí, các đồng nghiệp cần phải rèn luyện thường xuyên hơn, cần có tinh thần đoàn kết hơn và cố gắng hơn trong công việc của Trường, của Khoa cũng như của Tổ chuyên môn, cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh. Trong bối cảnh hiện tại Trường chúng ta đang có rất nhiều sự thay đổi mạnh mẽ từ cơ sở vật chất cho đến con người, những khó khăn về tài chính và tuyển sinh đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức mà chỉ có tinh thần trách nhiệm cộng với sự đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng của tất cả chúng ta dưới mái trường này thì mới có thể nhanh chóng khắc phục được những khó khăn đó. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại mạnh mẽ và nguy hiểm như hiện nay, một lần nữa tinh thần đoàn kết của dân tộc ta sẽ tiếp tục được thể hiện, cá nhân tôi và các đồng chí hãy cùng nhau nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Chính phủ ngay tại gia đình mình, tại cơ quan ta làm việc và tại khu phố ta đang sinh sống, cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch, kẻ thù hiện tại của dân tộc ta trong thời bình.

Ảnh minh họa: