Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng nghề An Giang, kèm theo Quyết định số: 846/QĐ-CĐN, ngày 15/09/2016
28/12/2020 40