Công ty TNHH MTV Máy Nông Nghiệp Đông Hưng Đang cần tuyển dụng 2 Kỹ thuật sữa chữa và bảo trì máy Nông Nghiệp ( Máy Cày, Máy Gặt đập Liên hợp) tại Tri Tôn, An Giang. Thời gian tuyển dụng đến hết tháng 15/07/2020.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0939 551150 Anh Đức../.