Năm 2018, trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng chiêu sinh các lớp Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật công trình xây dựng. Với hình thức học trực tuyến qua mạng elearning, giúp học viên có thể chủ động thời gian và địa điểm học. Thời gian xét tuyển liên tục.

Mua và nộp hồ sơ tại Phòng Tuyển sinh trường Cao đẳng nghề An Giang. Số : 841 – Trần Hưng Đạo – Bình Khánh – Long Xuyên – An Giang. Điện thoại: 02963.852.538