Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị, và kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Trong 2 ngày 09 và 10 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ trường Cao đẳng nghề An Giang đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề An Giang trong nhiệm kỳ 2020 -2025 quyết tâm đưa Nhà trường vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển toàn diện ngày một tốt hơn. Đặc biệt, nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực dạy nghề, đào tạo ra những lao động có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đồng thời, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ đảng viên, viên chức, giáo viên, nhân viên và người lao động của Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Hà Minh Trang Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ Nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng ghi nhận những khó khăn của Nhà trường, đặc biệt là công tác tuyển sinh trong giai đoạn hiện nay và cải thiện đời sống của cho cán bộ đảng viên, viên chức, giáo viên, nhân viên và người lao động. Nhưng với lòng quyết tâm của Đảng bộ Nhà trường, Đảng bộ cấp trên tin tưởng Nhà trường sẽ vượt qua khó khăn đưa trường Cao đẳng nghề An Giang ngày một phát triển trong thời gian tới.

Đại hội lần này được tập trung vào 3 nội dung chính bao gồm:

– Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

– Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên.

– Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Hữu Trường