Đoàn công tác huyện Tịnh Biên đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng nghề An Giang

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên mong muốn cùng Trường Cao đẳng nghề An Giang phối hợp trong công tác đào tạo nghề theo đó là giải quyết việc làm cho người học trong địa bàn huyện Tịnh Biên. Trong tương lai Trường Cao đẳng nghề An Giang định hướng phát triển cùng huyện trong một số lĩnh vực đào tạo nghề ở các trình độ và ngành nghề trường đang đào tạo, tiến đến nhiều dự định hợp tác trong tương lai. Thầy Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng rất vui mừng và hoan nghênh sự hỗ trợ của huyện và hợp tác sắp tới với huyện Tịnh Biên.

Bích Phượng