Hưởng ứng phong trào hiến máu “Giọt hồng An Giang” lần thứ II năm 2020. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường 500 chỗ của trường Đại học An Giang, trường Cao đẳng nghề An Giang đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào này với 10 giáo viên và 05 học sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Trung Hữu