Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường Khu Hiệu bộ, Trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021.

Tham gia Hội nghị có Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn trường và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường.

Tại đây, Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; báo cáo thu, chi tài chính năm học 2019 – 2020; báo cáo hoạt động chín tháng đầu năm của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019 – 2020.

Với mong muốn Trường Cao đẳng nghề An Giang vững mạnh và không ngừng phát triển, nhiều ý kiến đã được cán bộ, giảng viên và nhân viên đóng góp cho hội nghị. Hội nghị đã ghi nhận những đóng góp này của cán bộ, giảng viên, nhân viên từ đó điều chỉnh các chỉ tiêu của Hội nghị và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020 – 2021.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị

Hữu Trường