Ngày 22 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường khu hiệu bộ, trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến trường Cao đẳng nghề An Giang Lần thứ III (2020-2025).

Hội nghị tập trung vào báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 05 năm (2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2020-2025).

Tại hội nghị đã biểu dương những gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Đồng thời, trao quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.Hữu Trường