Hội nghị lấy ý kiến của cử tri giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Chiều ngày 03 tháng 3  năm 2021, Trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham gia hội nghị có đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng, phó các phòng, khoa và thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Mục tiêu của Hội nghị là lựa chọn giới thiệu những người tiêu biểu về đức, tài, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về bầu cử, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để cử tri bầu chọn.

Kết quả Hội nghị Thầy Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường được bầu chọn làm đại biểu giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị.

Tin: Hữu Trường, Ảnh: Đức Tài