Hội nghị sinh hoạt chuyên môn công tác đào tạo

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học, sáng ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường khu Hiệu bộ trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn công tác đào tạo năm 2021.

Tham gia Hội nghị có Thầy Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang, Thầy Nguyễn Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang, Đại diện lãnh đạo của các phòng, khoa, Đoàn Thanh niên, toàn bộ giảng viên của nhà trường.

Mở đầu hội nghị Thầy Nguyễn Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường thay mặt lãnh đạo trường Cao đẳng nghề An Giang phát biểu chỉ đạo. Thầy nhấn mạnh Hội nghị sinh hoạt chuyên môn công tác đào tạo nhằm tăng cường công tác quản lý sinh hoạt chuyên môn của nhà trường; đồng thời, hội nghị cung cấp kiến thức kỹ năng liên quan hoạt động đào tạo của Trường.

Cô Trần Mỹ Hạnh, TP Đào tạo và QHDN giới thiệu công cụ hướng nghiệp của ILO nhằm tăng cường quản lý công tác đào tạo.

Cô Nguyễn Thị Bích Hạnh, PTP Đào tạo và QHDN thông qua báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nề nếp năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ về công tác kiểm tra nề nếp năm học 2020 – 2021.

Thầy Nguyễn Ngọc Minh triển khai nội dung chuyển đổi số trong thời đại 4.0 và phiếu đánh giá dự giờ theo tiêu chí của GIZ.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Ảnh: Đức Tài, Tin: Hữu Trường