Sáng ngày 03/07/2020, tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Mỹ Hòa Hưng) đã sôi nổi diễn ra các hoạt động giao lưu thể thao và trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm khối thi đua 6. Hội thao giao lưu kết thúc thành công tốt đẹp và đạt được rất nhiều hiệu quả tích cực trong hoạt động công đoàn.

Trung Hữu