Ngày 16 tháng 7 năm 2020 tại trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội tài năng và Hội trại sáng tạo tỉnh An Giang lần II năm 2020. Mục đích của hội thi là nâng cao vai trò, vị trí của người Chỉ huy Đội trong nhà trường, rèn luyện kỹ năng chỉ huy trong các hoạt động Đội. Đồng thời nắm vững kiến thức trong tổ chức và sinh hoạt Đội góp phần thực hiện tốt chương trình Rèn luyện Đội viên và xây dựng Đội vững mạnh. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh để Đội viên được học tập, giao lưu lẫn nhau trong tổ chức các hoạt động và phong trào của Đội, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường.

Tham gia hội thi mỗi đơn vị chọn 09 Chỉ huy Đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở các khối lớp 6, 7, 8 tại Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện năm 2020. Đồng thời, cử 02 Giáo viên – Tổng phụ trách Đội tiêu biểu tham gia hỗ trợ đội dự thi (01 nam, 01 nữ). Nội dung thi thực hành Nghi thức, Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh (thực hiện theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2015 của Hội đồng Đội Trung ương về việc “Ban hành Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh”), thực hành các kỹ năng dã ngoại, sinh hoạt cấm trại, trò chơi lớn. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn tiết kiệm điện, nước. Các em tham gia Hội thi còn được huấn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó kết hợp hoạt động tư vấn hướng nghiệp, theo hướng tăng cường sự trải nghiệm thực tế tại các xưởng, cơ sở đào tạo nghề của trường Cao đẳng nghề An Giang cho các em nhằm hoạch định cho các em một nghề phù hợp trong tương lai.

Hữu Trường