106564386

Khai mạc hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2018 – 2019

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong Nhà trường, tạo điều kiện cho các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, sáng tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học, chiều ngày 04 tháng 03 năm...

106564386

Lịch hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 (tiểu ban 2)

TIỂU BAN 2: STT Tên Giáo viên Môn dạy Tên bài giảng Lý thuyết Thực hành Tích hợp Ngày thi Lớp Thời gian Địa điểm I KHOA KINH TẾ 1 Nguyễn Ngọc Tú Kinh tế vĩ mô 1. Nguyên tắc tiêu dùng tối ưu X Sáng 05/03/2019 GV Bắt đầu 7h45 C. 109 2 Thiều...