106564386

Bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2018-2019

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2018-2019, trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2018-2019. Hội giảng diễn ra từ ngày 5/3 đến hết ngày 17/3/2019. Hội giảng có 43 giáo viên thuộc các chuy...

106564386

Thông báo thay đổi thời gian bế mạc hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019

Do lịch giảng giáo viên dạy giỏi có điều chỉnh lùi 2 ngày. Để có thời gian xử lý kết quả, hoàn tất thủ tục khen thưởng và công nhận giáo viên dạy giỏi. Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo thời gian bế mạc Hội g...