Nhằm hưởng ứng phong trào sáng tạo khoa học trong học sinh – sinh viên và thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng ngày 20 tháng 7 năm 2020 trường Cao đẳng Nghề An Giang phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang và tổ chức GIZ tổ chức Hội thi “Nữ kỹ sư cơ điện tử tương lai” và Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp.

Hội thi góp phần thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong ba phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2017- 2022. Đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh về sự phát triển khoa học công nghệ, từ đó có định hướng nghề nghiệp trong tương lai, trang bị phương pháp tư duy sáng tạo cho thanh thiếu nhi, thông qua các hoạt động của hội thi phát huy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm, sáng tạo robot. Đặc biệt là phát huy vai trò của học sinh, sinh viên nữ trong ngành kỹ thuật; góp phần nâng cao ý thức về bình đẳng giới.

Tham gia hội thi mỗi đội gồm có 06 thành viên: một cán bộ chuyên trách hoặc Giáo viên làm Trưởng đoàn; 05 học sinh nữ, có đam mê khoa học kỹ thuật đang học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh An Giang và một sinh viên của trường Cao đẳng nghề An Giang để hướng dẫn đội thực hiện thiết kế thi công robot tham gia cuộc thi.

Ngoài nội dung cuộc thi Robot các em được giới thiệu về trường Cao đẳng nghề An Giang, tham quan xưởng cơ điện tử, tư vấn hướng nghiệp, tập huấn trang bị phương pháp tư duy sáng tạo cho thanh thiếu nhi với chuyên đề “Kỹ thuật cơ điện tử và chế tạo robot”.

Hữu Trường