Xét tuyển sinh năm 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG XÉT TUYỂN SINH NĂM 2017
– Cao đẳng, Trung cấp (chính quy).
– Học sinh TN THCS được miễn học phí học nghề và được nhà trường tổ chức giảng dạy phần kiến thức văn hóa THPT để liên thông lên Cao đẳng, đại học.
– Liên kết đào tạo các lớp:
+ Đại học liên thông từ Cao đẳng nghề lên đại học.
+ Đại học khối K: từ Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp liên thông lên Đại học.
+ Đại học từ xa qua mạng.
Điện thoại: 0296.3852538
Website: http://agvc.edu.vn

Xem chi tiết..