1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG
  2. Lược sử hình thành:

Phòng Quản trị – Thiết bị trước đây có tên là Phòng Kế hoạch Vật tư – Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-CĐN ngày 20/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Căn cứ ý kiến thống nhất trong cuộc họp Đảng ủy Trường ngày 16 tháng 9 năm 2009 về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trường, tách Phòng Kế hoạch – Vật tư – Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế thành hai phòng: Phòng Quản trị – Thiết bị và phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Doanh nghiệp. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2010, phòng chính thức mang tên là Phòng Quản trị – Thiết bị theo Quyết định số: 730/QĐ–CĐN ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường.

  1. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phòng:

 

Các bộ phận Họ và tên Năm sinh Trình độ CM Chức danh, Chức vụ
1. Lãnh đạo phòng (bao gồm cấp trưởng và cấp phó) Lương Hạ Đình 1958 CN

KS

Trưởng phòng
Nguyễn Văn Sang 1957 Kỹ sư P. Trưởng phòng
Lâm Hoàng Tâm 1979 Kỹ sư P. Trưởng phòng
2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn
Chi bộ Lâm Hoàng Tâm 1979 Kỹ sư Bí thư
Tổ Công Đoàn Trần Thị Thùy Dung 1989 TC Tổ trưởng

 

  1. Tổng số cán bộ, giáo viên của phòng (tính đến thời điểm 01/10/2015): 35 người.

– Nam: 10           – Nữ: 19

Trình độ đào tạo Nam Nữ Tổng số
Đại học 06 01 07
Cao đẳng 01 01
Trung cấp 04 04
CNKT 3/7 01 01
Trình độ khác 02 14 16
Tổng số 10 19 29
  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG
  2. Quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ phục vụ đào tạo, đề xuất mua sắm và thanh lý thiết bị dụng cụ:

– Hàng năm phối hợp các khoa trong việc: Xây dựng kế hoạch mua sắm, duy tu, sửa chữa các trang thiết bị, máy móc, vật tư, dụng cụ, lập kế hoạch quản lý, theo dõi việc bảo quản sử dụng thiết bị, đề xuất việc thanh lý thiết bị, dụng cụ, hư hỏng.

– Cùng các khoa kiểm kê thực tế và thực hiện tổng hợp kiểm kê vật tư, máy móc thiết bị theo định kỳ.

– Thực hiện các biểu mẫu báo cáo khi cấp trên yêu cầu.

  1. Quản lý công tác kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại xưởng thực hành:

Phụ trách kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của các xưởng, đề xuất trang bị phương tiện bảo hộ lao động, các tài liệu, áp phích, tranh ảnh khuyến cáo an toàn cho xưởng thực hành.

  1. Quản lý công tác y tế:

Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, thân thể cán bộ, giáo viên, SVHS; công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh căn tin. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sơ cứu ban đầu các trường hợp ốm đau, tai nạn lao động, làm thủ tục chuyển đi bệnh viện; hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục thanh toán bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV khi cần thiết.

  1. Quản lý các lĩnh vực khác:

– Quản lý cảnh quan vệ sinh môi trường, sửa chữa điện, nước các khu vực công cộng, các lớp học không có thiết bị chuyên ngành.

– Quản lý toàn bộ hệ thống nhà xưởng, phòng học, hội trường, phòng truyền thống, vật kiến trúc, trang bị nội thất (không bao gồm các tài sản bên trong các xưởng thực hành, các kho, các phòng học có thiết bị chuyên ngành).

– Quản lý công tác an toàn phòng chống cháy nổ, các thiết bị phòng cháy chữa cháy.

 

  1. Quản lý các dự án đầu tư, xây dựng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

III. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC  CÔNG TÁC CHÍNH

 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc phụ trách
1 Lương Hạ Đình Trưởng phòng     0913733579

(CV chính)

– Phụ trách chung;

– Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc quản lý các dự án;

– Quản lý công tác y tế;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

2 Nguyễn Văn Sang P.Trưởng phòng

0983990969

(CV chính)

Thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành dự án, nhiệm vụ cụ thể do Ban Giám hiệu giao.
3 Lâm Hoàng Tâm P.Trưởng phòng

0989118114

(GV trung học)

– Quản lý công tác PCCC;

– Quản lý tình hình thực hiện các dịch vụ gia công, sản xuất của các xưởng;

– Quản lý công tác mua sắm vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác sửa chữa CSVC và các tài sản phục vụ công tác văn phòng của các phòng, khoa;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

4 Nguyễn Thanh Hải Nhânviên 0907065652 – Thủ kho chung của Trường, theo dõi việc mua sắm vật tư, CCDC ở các khoa,

– Làm các phiếu nhập, xuất kho vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ văn phòng;

– Hỗ trợ các khoa trong việc ghi chép sổ kho, sổ tài sản các xưởng;

– Phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp các xưởng;

– Theo dõi tình hình sử dụng, bảo trì, sửa chữa thiết bị thực hành của các xưởng; đề xuất thanh lý các tài sản, thiết bị, CCDC hư hỏng không sử dụng được;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

5 Đinh Thanh Mỹ Nhân viên

0918 008228

(GV trung học)

– Tổng hợp dự trù mua sắm và làm các phiếu nhập, xuất kho vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy thực hành.

– Tổng hợp báo cáo kho theo định kỳ quy định.

– Theo dõi tình hình vệ sinh, ATTP của căn tin;

– Theo dõi tình hình sử dụng, bảo trì, sửa chữa thiết bị thực hành của các xưởng; đề xuất thanh lý các tài sản, thiết bị, CCDC hư hỏng không sử dụng được;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

6 Trần Thị Thùy Dung Tổ trưởng, Tổ Phục vụ

0917600552

(Y sĩ đa khoa)

– Phụ trách công tác văn phòng, công tác vệ sinh.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

7 Nguyễn Thị Lệ Tuyết Nhân viên

01234153092

– Phụ trách công tác y tế.

– Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

8 Lý Thanh Tùng Tổ phó

Tổ Phục vụ

01689804694

– Bảo trì sửa chữa hệ thống điện, nước, CSVC.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

9 Nguyễn Văn Tài Nhân viên

01698052919

– Chăm sóc xây xanh, hoa kiểng, cắt cỏ; hỗ trợ công tác sửa chữa CSVC.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Trên đây là chức năng, nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức và phân công phụ trách các lĩnh vực công tác chính, Phòng Quản trị – Thiết bị xin thông báo đến các phòng, khoa biết để tiện liên hệ công việc./.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

 

Lương Hạ Đình

->