Tổng quan

Trường cao đẳng nghề An Giang trực thuộc UBND Tỉnh An Giang,  được thành lập trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật An Giang và Trường dạy nghề An Giang theo quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động – Xem chi tiết


Phòng Tổ chức – Hành chính

I. Giới thiệu. Tập thể văn phòng Phòng Tổ chức – Hành chính ĐT:      0296.3953.739 Email: phongtchc.caodangnghe@angiang.gov.vn 1.Chức năng: – Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỹ luật, hành chánh tổng hợp. – Tổ chức thực hiện các nhiệm Xem chi tiết


Phòng Đào tạo

1.Chức năng: – Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý công tác đào tạo – Quản lý công tác thư viện 2.Nhiệm vụ: – Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường. – Lập kế hoạch Xem chi tiết


Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

I.GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG  CÔNG TÁC HỌC SINH I.1.Lịch sử hình thành Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-CĐN ngày 20 tháng 06 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên là một tập thể Xem chi tiết


Phòng Tài chính – Kế toán

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG 1. Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng. – Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi hằng năm. – Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui Xem chi tiết


Phòng Quản trị thiết bị

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG Lược sử hình thành: Phòng Quản trị – Thiết bị trước đây có tên là Phòng Kế hoạch Vật tư – Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-CĐN ngày 20/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang. Xem chi tiếtPages:123