Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-LĐLĐ, ngày 28/5/2019 cuả Liên đoàn lao động tỉnh về việc tổ chức hoạt động sinh hoạt hè năm 2019;Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề An Giang xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động sinh hoạt hè 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Tổ chức và triển khai các hoạt động chăm 1o đời sống vật chất và tinh thần cho con đoàn viên, CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cuả gia đình đoàn viên, CNVCLĐ đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Thực hiện tháng hành động vì trẻ em (từ 1/6 đến 30/6/2019), hưởng ứng Ngày Gia đình Việt nam (28/6).

– Biểu dương, khen thưởng kịp thời con đoàn viên, CNVCLĐ có thành tích trong học tập.

– Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích, có ý nghĩa thiết thực cho con cán bộ, nhà giáo và người lao động; Thông qua hoạt động hè giúp các cháu rèn 1uyện kỹ năng phối hợp, tổ chức các hoạt động, hình thành tính tự lập bằng việc kết hợp 3 môi trường giáo dục: Gia đình- nhà trường- Xã hội.

II. CHỦ ĐỀ – THỜI GIAN:

– Thời gian tổ chức hoạt động hè: từ ngày 01/6/2019 đến ngày 15/8/2019, chủ đề: “Tăng cường phát huy Quyền trẻ em trong việc tham gia vào những vấn đề có liên quan đến trẻ em”.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tuyên truyền, giáo dục con cán bộ, nhà giáo và lao động về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống:

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục con cán bộ, nhà giáo và người lao động về truyền thống tốt đẹp của gia đình gắn với xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; phát huy truyền thống gia đình trong quá trình rèn luyện nhân cách, xây dựng nếp sống văn hóa cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 bằng các hoạt động thiết thực như: biết giúp đỡ cha mẹ công việc gia đình, tham gia các hoạt động giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các sân chơi cho các cháu với sự tham gia sinh hoạt cùng của cha mẹ.

– Phối hợp tổ chức các chương trình “Về nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm viếng gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

– Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em (có hiệu lực từ 01/6/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là các quy định về bảo vệ trẻ em, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em, tạo môi trường thuận lợi cho trẻ em được phát triển toàn diện.

– Tuyền truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ hướng dẫn các cháu thực hiện các hành động cụ thể theo tinh thần “ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” như phụ giúp các công việc gia đình, giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định; tham gia tu sữa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ, giúp đỡ gia đình chính sách,…

– Vận động con đoàn viên, CNVCLĐ từ cấp tiểu học trở lên tham gia các hoạt động sinh hoạt hè do nhà Trường tổ chức.

2. Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động Vì trẻ em

– Thời gian: từ 01/6 đến 30/6/2019.

– Chủ đề: Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

– Nội dung và hình thức tổ chức :

+ Phối hợp, vận động các nhà tài trợ tổ chức các hoạt động chăm lo như: khen thưởng cho con đoàn viên, CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập, khám sức khỏe, tặng quà, học bổng, bảo hiểm y tế,..

+ Phối hợp với chuyên môn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan du lịch, du khảo về nguồn, văn nghệ, thể dục thể thao,…

+ Tuyên truyền kỹ năng phòng, tránh xâm hại, bạo lực trẻ em, kỹ năng làm cha mẹ; Giới thiệu Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111; Đăng khẩu hiệu trên bảng điện tử nhà Trường; tuyên truyền, phát động Tháng hành động vì trẻ em 2019, nội dung “ Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”.

3. Tháng hành động Vì sự nghiệp giáo dục

– Đẩy mạnh công tác “Tư vấn hướng nghiệp” cung cấp thông tin về kỳ thi tuyển lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia, thông tin tuyển sinh tuyển sinh của Trường năm 2019. Giới thiệu rộng rãi về website và ứng dụng tư vấn hướng nghiệp (http://twvanhuongnghiep.com.vn) tới học sinh.

– Vận động các nguồn lực xã hội tặng học bổng “Tiếp bước đến trường” cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khắn…

II. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với BCH Công đoàn

– Triển khai hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động sinh hoạt hè 2019 gắn với “Tháng hành động vì trẻ em”.

– Trên cơ sở mục đích – yêu cầu và nội dung hoạt động được nêu trong kế hoạch, Ban Nữ Công, Ban Phong trào xây dựng kế hoạch hoạt động với các nội dung cụ thể, thiết thực.

+ Ban phong trào: Lập kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu, phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức các chương trình “Về nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm viếng gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

2. Đối với các tổ công đoàn

– Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là các quy định về bảo vệ trẻ em. Cung cấp thông tin về kỳ thi tuyển lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia, thông tin tuyển sinh tuyển sinh của Trường năm 2019.

– Lập danh sách các cháu có thành tích học tập tốt được khen thưởng trong năm học 2018-2019 nộp về đ/c B.Phượng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động sinh hoạt hè năm 2019 của Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề An Giang, đề nghị các tổ trưởng công đoàn tích cực triển khai thực hiện./.