Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về việc Giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước;phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 04/NĐ-BNV (Nghị định hợp nhất) ngày 21/5/2019 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 1995/KH-CĐN ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc Triển khai thực hiện hợp đồng lao động một số loại công việc theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCHC ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Phòng Tổ chức – Hành chính về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP;

Trường Cao đẳng nghề An Giang xây dựng kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

– Thực hiện theo hình thức xét tuyển.

– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

– Bảo đảm tính cạnh tranh.

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

– Thông qua Hội đồng sơ tuyển của trường.

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Người có đủ các điều kiện tuyển dụng

– Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên;

– Lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ.

– Ưu tiên tuyển dụng lực lượng bảo vệ là những người đã có thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; có giấy phép lái xe ôtô; có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

– Không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Những người sau đây không được tuyển dụng

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1. Công tác chuẩn bị

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng

a. Hội đồng tuyển dụng viên chức có 05 thành viên, bao gồm:

– Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;

– Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng;

– Ủy viên, thư ký Hội đồng là Trưởng (Phó) phòng Tổ chức – Hành chính của Trường hoặc nhân viên được phân công phụ trách;

– Các ủy viên khác là đại diện bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan.

b. Hội đồng sơ tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây

– Thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP trên website của trường Cao đẳng nghề An Giang và niêm yết tại bảng thông báo của Trường.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

– Tổng hợp kết quả danh sách những người trúng tuyển được Hội đồng tuyển dụng của Trường thông qua và niêm yết công khai.

– Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

c. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng: Phòng Tổ chức – Hành chính

– Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đăng ký tuyển.

– Tổ chức sơ tuyển và tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện tuyển dụng để đưa vào danh sách tuyển dụng.

– Tổng hợp báo cáo đầy đủ kết quả phỏng vấn, xem xét hồ sơ dự tuyển và những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình phỏng vấn để Hội đồng có cơ sở xem xét, quyết định sau cùng.

– Lập danh sách đề nghị tuyển dụng chính thức sau khi được Hội đồng tuyển dụng của Trường thống nhất thông qua để trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét và quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

– Công khai niêm yết danh sách người đăng ký tuyển dụng được Hiệu trưởng quyết định tuyển dụng.

3. Thông báo công khai

– Thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP trên website của trường Cao đẳng nghề An Giang và niêm yết tại bảng thông báo của Trường để người có nhu cầu tuyển dụng được biết (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/01/2021), gồm các nội dung cơ bản sau:

– Số lượng: 02 người.

– Điều kiện, tiêu chuẩn đối tượng dự tuyển: thực hiện theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

+ Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên;

+ Lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ.

+ Ưu tiên tuyển dụng lực lượng bảo vệ là những người đã có thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; có giấy phép lái xe ôtô; có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

4. Quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

– Quy định về thủ tục hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

a) Đơn xin việc.

b) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6, có xác nhận của địa phương).

c) Đơn xác nhận hạnh kiểm (có xác nhận của địa phương).

d) Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

e) Giấy khám sức khỏe (bản chính có giá trị 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

f) Các văn bằng, chứng chỉ khác (Bản sao công chứng, nếu có).

g) Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng).

h) Giấy khai sinh (Bản sao).

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/01/2021.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng nghề An Giang (nhận hồ sơ các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, giờ hành chính). Điện thoại liên hệ: 02963.953.739.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

Thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP trên website của trường Cao đẳng nghề An Giang và niêm yết tại bảng thông báo của Trường để người có nhu cầu tuyển dụng được biết (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/01/2021).

2. Các phòng, khoa

Triển khai Kế hoạch và Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị được biết.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Trường Cao đẳng nghề An Giang. Đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện tốt theo tinh thần kế hoạch này./.