THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ:

    Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào năm 2007 từ 2 tổ Tin học của 2 trường Dạy nghề An Giang và trường Kinh tế – Kỹ thuật An Giang.
    Hiện nay khoa có tổng cộng 29 giáo viên – nhân viên gồm: 08 Thạc sỹ; 20 Kỹ sư, Cử nhân; 01 Trung cấp nghề.
Khoa có 04 tổ:  – Công nghệ phần mềm
                          – Quản trị mạng và Kỹ thuật phần cứng
                          – Kỹ thuật Công nghệ thông tin
                          – Quản trị Công nghệ thông tin
Cơ cấu tổ chức khoa:   – Trưởng khoa
                                     – Phó trưởng khoa
                                     – Nhân viên văn phòng khoa
                                     – Trưởng xưởng
                                     – Tổ trưởng của các tổ
Địa chỉ liên hệ: 
Khu 2 – Khoa Công nghệ Thông Tin – Trường Cao Đẳng Nghề An Giang
165A Trần Hưng Đạo – Phường Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang
Điện thoại VP.Khoa: 0269.3855717;
Địa chỉ mail: khoacntt.caodangnghe@angiang.gov.vn

Ban chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa: Huỳnh Thanh Sang
Email: huynhthanhsang_tcdnag@yahoo.com.vn  Điện thoại: 0919.271.834
Phó Trưởng khoa: Vũ Trường Duy
Email: vutruongduy_tcdnag@yahoo.com.vn Điện thoại:0169.7494532
Nhân viên văn phòng khoa: Thái Kim Ngân
Email:ngan.thaikim@yahoo.com.vn Điện thoại: 0949.424128

Danh sách các tổ:
* Tổ Quản trị mạng và Kỹ thuật phần cứng:
1. Trần Quang Tuấn Tổ trưởng
2. Trần Minh Khang
3. Lê Hữu Tính
4. Đỗ Văn Nhớ
5. Phương Phương Thúy
6. Huỳnh Trung Hữu
7. Trần Văn Xe
8. Lê Thị Ngọc Trâm
9. Ngô Thị Tím
10. Nguyễn Hồng Chánh
11. Huỳnh Thị Mỹ Ngọc

* Tổ Công nghệ phần mềm:
1. Nguyễn Thanh Long Tổ trưởng
2. Trần Thị Kim Ngọc
3. Huỳnh Việt Anh Thư
4. Đoàn Thị Tuyết Vân
5. Vương Thị Minh Nguyệt
6. Phan Thị Thanh Thoãng
7. Phạm Thị Minh Thư
8. Hoàng Hà Mỹ Tú

 * Tổ Quản trị Công nghệ thông tin
1. Nguyễn Anh Minh Tổ trưởng
2. Nguyễn Anh Tiến
3. Nguyễn Hữu Trường

* Tổ Kỹ thuật Công nghệ thông tin
1. Hàng Minh Đức       Tổ trưởng
2. Nhan Văn Hòa         Trưởng Xưởng
3. Nguyễn Thành Lập Trưởng Xưởng
4. Hồ Trung Huy

Sơ đồ tổ chức:

2. Ngành nghề đào tạo:
Khoa Công nghệ Thông tin đào tạo các ngành như sau: 
a. Hệ Cao đẳng: Gồm 2 nghề 
1. Lập trình máy tính
2. Quản trị mạng máy tính
b. Hệ Trung cấp: Gồm 4 nghề
1. Lập trình máy tính
2. Quản trị mạng máy tính
3. Kỹ thuật  sửa chữa và lắp máy máy tính
4. Tin học ứng dụng
Cơ sở vật chất:
            Khoa hiện có 6 phòng học lý thuyết, 09 phòng máy vi tính thực hành chuyên môn và 4 xưởng thực hành. Trong đó:
– 02 Phòng chuyên thực hành Quản trị mạng
– 02 Phòng chuyên thực hành An toàn mạng, mạng căn bản, . .
– 02 Phòng Lắp ráp, cài đặt máy tính
– 01 Phòng thực hành sửa chữa máy tính
– 01 Phòng thực hành các môn điện tử, . . .
– 11 Phòng thực hành vi tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề: 6480210. Trình độ đào tạo: Cao đẳng . Hình thức đào tạo: Chính quy. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 ...


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề: 6480208. Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Hình thức đào tạo: Chính quy. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 học k...


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề: 5480208. Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính quy. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 1.5 năm (3 học k...


 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Tên ngành, nghề: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề: 5480208. Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính quy. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở  hoặc tương đương. Thời gian đào tạo...


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề:KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề: 5480102. Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính Quy. Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Th...


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề:KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề:5480102. Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính Quy. Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời ...


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG. Mã ngành, nghề: 5480206. Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính quy. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 1.5 năm (3 học k...


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG. Mã ngành, nghề: 5480206. Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính quy. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 2 nă...


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp C-QTM/15 (lần 1)  Download


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp C-QTM/15 (lần 2) Download


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp C-LTM/16 (lần 1)Download


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp C-LTM/16 (lần 2)Download


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp C-QTM/16 (lần 1) Download


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp C-QTM/16 (lần 2)Download


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp T-KLR/16B (lần 1)Download


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp T-KLR/16B (lần 2)Download


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp T-KLR/15B (lần 2)Download


Bảng điểm tổng kết học kỳ 1 lớp T-KLR/K1.B (lần 2)Download