Giới thiệuKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ: Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào năm 2007 từ 2 tổ Tin học của 2 trường Dạy nghề An Giang và trường Kinh tế – Kỹ thuật An Giang. Hiện nay khoa có tổng cộng 25 giáo vi...Nghề đào tạo


Nghề Quản trị mạng CNTT (hệ Cao đẳng)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề:...

Nghề lập trình máy tính (hệ Cao đẳng)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề: 648020...

Nghề Lập trình máy tính (hệ Trung cấp)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề: 548020...

Nghề Lập trình máy tính (hệ Trung cấp 2 năm)

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Tên ngành, nghề: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề: 54...

Nghề Sửa chữa, lắp ráp máy tính (hệ Trung cấp 1,5 năm)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề:KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH. M...

Nghề Sửa chữa, lắp ráp máy tính (hệ Trung cấp 2 năm)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề:KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH. M...

Nghề Tin học ứng dụng (hệ trung cấp 1,5 năm)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG. Mã ngành, nghề: 5480206...

Nghề Tin học ứng dụng (hệ trung cấp 2 năm)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG. Mã ngành, nghề: 5480206...

Nghề Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính (hệ Cao đẳng 2,5 năm)

Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH. Mã ngành, nghề: 6480102 T...

Nghề thiết kế đồ hoạ (hệ Trung cấp 1,5 năm)

Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Mã ngành, nghề: 5210402 Trình độ đào tạo: ...

Nghề thiết kế đồ hoạ (hệ Trung cấp 2 năm)

Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Mã ngành, nghề: 5210402 Trình độ đào tạo: ...

Hoạt động