1. Giới thiệu chung.

– Khoa Đại Cương trường Cao đẳng nghề An Giang được thành lập từ năm 2007 cùng với việc thành lập Trường Cao đẳng nghề trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật An Giang và Trường Dạy nghề An Giang.

– Tổng số cán bộ của Khoa Đại Cương (tính đến thời điểm hiện nay)

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 50

Trong đó : Thạc sỹ: 10 , Đại học: 40

Đảng viên: 24, Đoàn viên công đoàn: 50

Có 4 tổ bộ môn: Tổ Khoa học cơ bản, Tổ Chính trị – Pháp luật,Tổ Ngoại ngữ, Tổ Giáo dục thể chất – Quốc phòng.

– Văn phòng được đặt tại dãy B Khu 1, trường Cao đẳng nghề An Giang. Khoa Đại Cương được giao nhiệm vụ là quản lý và giảng dạy các môn cơ bản cho học sinh của Trường.

– Trong các năm qua Khoa đã đạt được những thành tích sau:

. Hàng năm đều có giáo viên tham gia Hội giảng cấp Trường và đạt giải.

. Nhiều năm liền được Nhà trường khen tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc.

Danh sách cán bộ lãnh đạo của Khoa

Các bộ phận

Họ và tên

Năm

Sinh

Học vị

Chức danh, Chức vụ

1. Lãnh đạo Khoa Vũ Hoàng Chương

1962

Th. sĩ

Trưởng Khoa

Dương P. Khánh Hoàng

1969

Th. sĩ

Phó Trưởng Khoa

2. Tổ chức Đảng, Công đoàn
Chi bộ Vũ Hoàng Chương

1962

Th. sĩ

Bí thư

Công Đoàn Nguyễn Thị Loan Anh

1974

Cử nhân

Tổ trưởng Công đoàn

 

Địa chỉ liên hệ Khoa: ĐT: 0763.855716, Email: khoadaicuong@yahoo.com.vn

2. Cơ sở vật chất.

Hạng mục, công trình do đơn vị quản lý

TT

Hạng mục, công trình

Đơn vị tính

Tổng số

Ghi chú

(đang xây dựng hoặc đã hoàn thành)

1

Văn phòng

m2

25

Khu 1 dãy B(lầu 1)

 

Trang thiết bị do đơn vị quản lý

TT

Hạng mục, công trình

Đơn vị tính

Tổng số

Ghi chú

(đang xây dựng hoặc đã hoàn thành)

1

Số máy tính đặt tại đơn vị

Chiếc

05

2

Máy in

Chiếc

01

3

Tivi LCD

Chiếc

01

Đặt tại phòng 24

4

Phòng Lab

Máy tính

15

A. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

sodo khoadaicuong

B. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN KHOA ĐẠI CƯƠNG.

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

NHÀ

DI ĐỘNG

Tổ Khoa học cơ bản

 

 

1 Trịnh Thành Út 3856299 0919029519 trinhthanhut_tcdnag@yahoo.com.vn
2 Bùi Thị Bạch Huệ 3852476 0919119138 buithibachhue_tcdnag@yahoo.com.vn
3 Lê Hữu Thanh Quyên 3952794 01685125360 lehuuthanhquyen_tcdnag@yahoo.com.vn
4 Lăng Thị Ngọc Rỡ 3956414 01293015944 langthingocro_tcdnag@yahoo.com.vn
5 Phạm Thị Thu Phương 0919667277 phamthithuphuong_tcdnag@yaoo.com.vn
6 Nguyễn Văn Bằng 3953932 0919116500 nguyenvanbang_tcdnag@yahoo.com.vn
7 Lư Minh Ngọc 0983686062 ngocluminh@yahoo.com.vn
    8 Nguyễn Thị Thu Sương 01689992113 nguyenthithusuong_tcdnag@yahoo.com.vn
    9 Nguyễn Ngọc Nguyên 0943670401 nguyenngocnguyen_tcdnag@yahoo.com.vn
   10 Nguyễn Thế Cường 01636004811 nguyenthecuong_tcdnag@yahoo.com.vn
   11 Trần Thị Hồng Diễm 0979727995 tthdiem06@gmail.com
Tổ GDTC- QP AN
   12 Võ Phú Thọ 3835336 0918717678 vophutho_tcdnag@yahoo.com.vn
13 Nguyễn Quang Huy 01279966082 nguyenquanghuy_tcdnag@yahoo.com.vn
14 Nguyễn Thị Loan Anh 0918381123 nguyenthiloananh_tcdnag@yahoo.com.vn
15 Phạm Văn Trưởng 3848887 0919965050 phamvantruong_tcdnag@yahoo.com.vn
   16 Lương Trịnh Tiến 0987491985 luongtrinhtien_tcdnag@yahoo.com.vn
17 Trần Quang Lãm 01263873279 tranquanglam_tcdnag@yahoo.com.vn
18 Nguyễn Hoà Bình 0918526267 nguyenhoabing_tcdnag@yahoo.com.vn
Tổ Ngoại ngữ
19 Nguyễn Thị Việt Nga 0982774464 nguyenthivietnga_tcdnag@yahoo.com
20 Văn Tuyết Hoa 3846276 0907816477 vantuyenhoa_tcdnag@yahoo.com.vn
21 Nguyễn Lê Thuỳ Trang 3846169 0919229717 letrangvn2002@yahoo.com
22 Nguyễn Lộc Thủy Tiên 3953979 0919725726 nguyenlocthuytien_tcdnag@yahoo.com.vn
23 Bùi Thị Mỹ Phương 0983558543 buithimyphuong_tcdnagt@yahoo.com.vn
24 Phạm Thị Minh Tâm 3956768 0944350018 hvch0975@yahoo.com.vn
25 Trần Thị Đỗ Quyên 3847719 0944297629 ttdquyen@gmail.com
26 Lê Viết Phú 3840981 0988312845 levietphu-tcdnag@yahoo.com.vn
27 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 01688002960 nguyenthihoangoanh_tcdnag@yahoo.com.vn
Tổ Chính trị – Pháp luật
28 Nguyễn Hữu Lộc 3942602 0918473076 nguyenhuuloc_tcdnag@yahoo.com.vn
29 Nguyễn Minh Diễm Quỳnh 3851368 0913978420 trphong71@yahoo.com.vn
30 Trần Thị Thuỷ Ngân 3944671 0982246330 Thuyngan7784@gmail.com
31 Nguyễn Thị Hảo 3958356 0963559982 nguyenthihao_tcdnag@yahoo.com.vn
32 Lê Hồ Anh 0983679759 lehoanhvu_tcdnag@yahoo.com.vn
33 Lê Thị Thu Cúc 0976517629 nttcuc-cdnag@yahoo.com.vn
34 Huỳnh Thị Minh Trang 0985859616 lisa0990@gmail.com
35 Trần Phương Uyên 3852768 0917672187 matkieng1509@yahoo.com
36 Quách Thị Minh Trang 3831863 0988444486 quachthiminhtrang_tcdnag@yahoo.com.vn
37 Trần Thị Ánh Xuân 0947476712 ttaxuan@gmail.com
Phụ trách khoa
38 Vũ Hoàng Chương 3835685 0917400737 vuhoangchuong_tcdnag@yahoo.com.vn
39 Dương Phủ Khánh Hoàng 3859909 0919847534 dpkhoang5@gmail.com
40 Nguyễn Hữu Trường 01692083231 nguynhutrng@yahoo.com.vn