I. Giới thiệu chung:

Khoa Điện có chức năng đào tạo lao động thuộc các chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp và Điện lạnh.

Nhằm cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực có tay nghề cao và phù hợp với thực tiễn, khoa Điện thuộc trường Cao đẳng nghề An Giang đang từng bước nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách đầu tư phát triển nhiều mặt: nâng cao trình độ và tay nghề cho đội ngũ giảng viên, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học… Số lượng học sinh – sinh viên hiện học tại khoa khoảng 700 và số học sinh – sinh viên tốt nghiệp hàng năm khoảng 180 bao gồm các hệ Cao đẳng và Trung cấp.

Đội ngũ giảng viên đa số còn trẻ, được đào tạo từ các trường ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Cần Thơ… có năng lực chuyên môn, có phương pháp sư phạm, tâm huyết với nghề.

II. Cơ sở vật chất của khoa:

Hiện nay khoa có 23 xưởng thực hành với đầy đủ thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và thực tập của học sinh (12 xưởng điện lạnh, 5 xưởng điện công nghiệp, 4 xưởng điện dân dụng, 3 xưởng tự động hóa, 3 xưởng điện tử) và 12 phòng học lý thuyết. Ngoài ra ngành Điện công nghiệp còn là ngành được Tổng cục dạy nghề chọn là ngành trọng điểm để đầu tư đạt chuẩn quốc tế nên cơ sở vật chất vẫn đang được tiếp tục đầu tư, mua sắm bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm.

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chức năng:

– Tổ chức đào tạo các ngành nghề Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

– Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo của khoa.

– Giúp Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng thực hiện kế hoạch đào tạo ngành, nghề hoặc kế hoạch giảng dạy các môn học được giao.

– Giúp Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng quản lý chất lượng dạy và học, công tác bồi dưỡng, xây dựng, điều hành khoa và các tổ bộ môn trực thuộc.

– Giúp Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy, quản lý xưởng thực hành.

– Phối hợp các Phòng chức năng, các Khoa khác trong công tác giáo dục sinh viên, học sinh và học viên thuộc khoa.

2. Nhiệm vụ:

– Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường đối với các môn thuộc khoa quản lý.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy đối với các môn học do khoa phụ trách phù hợp nhu cầu, mục tiêu đào tạo của xã hội và đảm bảo chính sách chất lượng của trường.

– Quản lý giáo viên, nhân viên thuộc khoa và sinh viên, học sinh chuyên ngành của khoa đào tạo.

– Tổ chức kiểm tra hết môn, triển khai công tác thi học kỳ và tốt nghiệp theo kế hoạch được Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo phê duyệt. Quản lý & lưu trữ các đề thi, đề kiểm tra hết môn.

– Đề xuất phân công giáo viên của khoa làm công tác chủ nhiệm; phối hợp công tác quản lý học sinh trong khoa; tư vấn và giúp đỡ học sinh đi thực tập thực tế và tham gia các hoạt động ngoại khoá.

– Điều hành mọi hoạt động giảng dạy của giáo viên – học tập của sinh viên, học sinh thuộc khoa; Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phòng thực hành, phương tiện giảng dạy thuộc khoa quản lý. Bảo quản, theo dõi những tài sản được giao theo đúng quy định và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các tài sản của trường và tài sản được giao quản lý.

– Tổ chức hội thảo các chuyên đề cấp khoa, nghiên cứu khoa học, đánh giá, phân loại các sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.

3. Quyền hạn:

– Được tham gia điều phối, điều hành các công việc quản lý đào tạo, giáo dục sinh viên, học sinh và học viên thuộc khoa quản lý.

– Tổ chức phê duyệt tài liệu học tập, bài giảng các môn chuyên ngành thuộc khoa quản lý.

–  Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động dạy thực hành, các trang thiết bị dụng cụ thuộc khoa.

IV. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự:

Khoa Điện là một Khoa chuyên môn gồm có 4 Tổ bộ môn:  Điện công nghiệp, Điện dân dụng & Cơ sở, Điện tử  và Điện lạnh. Hiện nay khoa có tổng cộng 36 giáo viên – nhân viên gồm:

– 08 Thạc sỹ;

– 25 Kỹ sư;

– 03 Công nhân kỹ thuật bậc cao;

1. Sơ đồ tổ chức:

2. Nhân sự của khoa

2.1. Lãnh đạo khoa và nhân viên văn phòng khoa

Trưởng khoa: Đỗ Tùng Sang
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử.
+ Nhiệm vụ: Phụ trách chung về các hoạt động của khoa. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân sự của khoa.
+ Email: sangdtgm@gmail.com
+ Điện thoại: 0919 060 782
Phó Trưởng khoa: Trương Nhựt Xuân Phong
+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Điện khí hóa cung cấp điện
+ Nhiệm vụ: Quản lý cơ sở vật chất, lập các kế hoạch mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học hàng năm, đồng thời thực hiện các kế hoạch này theo tiến độ chung. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vật tư thiết bị sao cho hợp lý, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm đến tình trạng vệ sinh, an toàn ở các phòng học, xưởng thực hành để có biện pháp xử lý phù hợp.
+ Email: xuanphong79@gmail.com
+ Điện thoại: 0919819484.
  Nhân viên văn phòng khoa: Phạm Như Ngọc
+ Nhiệm vụ: Thường trực văn phòng khoa, nhận và gởi các văn bản  giữa các phòng khoa. Lập các biểu mẫu, thống kê số liệu học sinh sinh viên, báo cáo định kỳ và lưu trữ văn thư.
+ Email: ngockhoadien@gmail.com
+ Điện thoại: 0908 435 635

2.2. Các tổ chuyên môn:

2.2.1. Tổ Điện công nghiệp:

1  – KS Lương Hoàng Vĩnh Thuận                    –           Tổ trưởng

2  – Th.s Nguyễn Đào Vĩnh Trường                  –           Trưởng xưởng Điện dân dụng kiêm tổ phó

3  – Nhà giáo Ưu Tú Trần Minh Tâm                –           Trưởng xưởng ĐCN

4  – KS Lê Đức Kiên

5  – KS Võ Thị Ngọc Trâm

6  – KS Trần Tấn Tài

7  – Nguyễn Như Hoàn

8  – KS Trần Phạm Hùng Thanh

9 – KS Võ Văn Toàn.

10  – KS Đỗ Văn Tuấn

11 – KS Trần Anh Dũng

12 – Th.s Trần Kim Thuấn

2.2.2. Tổ Điện dân dụng và cơ sở:

1  – KS.Trần Đức Anh                           –           Tổ trưởng

2 –  KS.Lý Hoàng Giang

3  – KS.Nguyễn Văn Mối

4  – KS.Trần Thị Hồng Phượng

5  – KS.Nguyễn Văn Thọ

6 –  KS. Đoàn Trọng Nhân

2.2.3. Tổ Điện tử:

1 – Th.s Võ Thành Lâm                         –           Tổ trưởng

2 – Th.s Lý Đa Tạo                                –           Trưởng xưởng Điện tử cơ bản.

3 – Th.s Nguyễn Trường Sanh              –           Trưởng xưởng Điện tử nâng cao.

4 – Th.s Nguyễn Thanh Nhiều              –           Trưởng xưởng Tự động hóa.

5 – Nguyễn Minh Tân

6 – KS. Nguyễn Thành Tâm

7- Th.s Đặng Tín

8- KS. Cao Thị Yến

2.2.4. Tổ Điện lạnh:

1 – KS.Lê Vĩnh Triều                             –           Trưởng trưởng.

2 – KS.Trần Thanh Phong                      –           Trưởng xưởng Điện lạnh

3 – KS.Trần Tấn Lộc

4 – KS.Trịnh Công Trung Chỉnh

5 – KS.Đặng Trường Hải

6 – KS.Lê Minh Nhật

7 – KS.Huỳnh Thành Tâm

8 – KS.Văng Minh Khoa

V. Chế độ chính sách, ưu đãi học phí

SV-HS hệ chính quy được tạm hoãn NVQS theo quy định.

SV-HS diện chính sách, gia đình khó khăn được hỗ trợ vay vốn học tập.

SV-HS có học lực từ loại giỏi trở lên được xét cấp học bổng.

SV-HS được miễn, giảm học phí theo các qui định hiện hành.

VI. Cơ hội việc làm

SV-HS được cung cấp kiến thức cơ bản, kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, rèn luyện tay nghề về chuyên môn mà mình theo học, có tác phong công nghiệp của người thợ lành nghề bậc cao, có khả năng sáng tạo trong lao động nghề nghiệp.

Nhà trường và khoa Điện có mối quan hệ thường xuyên với các nhà tuyển dụng lao động nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm cho HS – SV sau khi ra trường.

Sau khi tốt nghiệp, SV-HS có thể tự mở cơ sở sửa chữa, kinh doanh hoặc làm việc tại các công ty, xí nghiệp… Theo thống kê hàng năm, tỷ lệ HSSV ra trường có việc làm của Khoa đạt khoảng 80%.

VII. Cơ hội học liên thông:

SV-HS sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên bậc học cao hơn như:

– Học sinh hệ Trung cấp sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Cao đẳng với thời gian học là 1 năm.

– Sinh viên Cao đẳng, Học sinh hệ Trung cấp sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học khối K đúng chuyên ngành do trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM liên kết với trường Cao đẳng nghề An Giang đào tạo. Thời gian học là 3,5 năm.

– Đặc biệt, sinh viên hệ Cao đẳng chuyên ngành Điện công nghiệp còn có thêm cơ hội học liên thông trực tiếp lên đại học do trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM liên kết với trường Cao đẳng nghề An Giang đào tạo. Thời gian học là 2 năm.

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Điện – Trường Cao Đẳng Nghề An Giang,  165A Trần Hưng Đạo – Phường Bình Đức – TP. Long Xuyên – An Giang

Email: khoadien_tcdnag@yahoo.com.vn

Điện thoại: 076.855713./.