GIỚI THIỆU KHOA XÂY DỰNG

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHOA XÂY DỰNG

Mục tiêu của khoa Xây dựng là đào tạo người lao động chuyên ngành kỹ thuật Xây dựng có ý thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề kỹ thuật xây dựng, xây dựng cầu đường bộ. Có khả năng tự tổ chức, quản lý thi công một hạng mục công trình hoặc các công trình qui mô nhỏ ( kỹ sư thực hành); có khả năng triển khai thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công các công trình xây dựng. Tính được dự toán thiết kế, dự toán thi công, dự toán đấu thầu và quyết toán công trình. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Từ khi thành lập đến nay, khoa Xây dựng đã đào tạo hàng ngàn cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật,… đáp ứng được một phần lao động có tay nghề phục vụ cho thị trường xây dựng trong và ngoài tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trường đã giao cho trong công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

Khoa Xây dựng đảm nhận đào tạo bậc sơ cấp, ngắn hạn, Trung cấp, Cao đẳng  và các chuyên ngành sau:

1. Kỹ thuật xây dựng.

2. Xây dựng cầu đường bộ.

2. NHÂN SỰ

Khoa Xây dựng trường Cao đẳng Nghề An Giang được thành lập ngày 20 tháng 6 năm 2007 theo Quyết định số 12/QĐ-CĐN của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang. Với đặc điểm tình hình của khoa:

– Tổng số giáo viên:   11 (Trong đó trình độ: Thạc sĩ: 05         Đại học: 06)

– Tổng số lớp: 05 Lớp

– Tổng số học sinh:  98

– Số phòng học lý thuyết: 12

– Số phòng học chuyên đề:02

– Số phòng thí nghiệm: 01

– Số xưởng thực hành: 02

3. CƠ CẤU:

– TRƯỞNG KHOA:

Họ và tên: PHAN PHƯƠNG QUYÊN
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Thời gian,địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần
tại trường Cao Đẳng Nghề AG ( khu I )
Địa chỉ liên hệ: Đông Xuyên –TPLX – AG
Điên thoại DĐ: 0913819777
Email: queentg@gmail.com
Quá trình đào tạo:
Năm 1998 – 2003: Kỹ sư XD – Đại học Cần Thơ
Năm 2005 – 2007: Học chương trình đào tạo Thạc sỹ Châu Âu về nghiên cứu cơ học công trình – ĐH Bách Khoa liên kết ĐH Liege – Vương Quốc Bỉ
Quá trình công tác :
Năm 2003 – 2004 : Công tác tại TTTVKĐXD – Sở XDAG
Năm 2004 – 2007 : Trường Trung Học Kinh Tế Kỹ Thuật AG
Năm 2007 – hiện nay : Trường Cao Đẳng Nghề AG
Văn bằng chứng chỉ:
Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn Ielts 5.5
Chứng chỉ tin học : B
Chứng chỉ lớp Quản lý phòng Thí nghiệm
Chứng chỉ lớp Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thép
Chứng chỉ lớp Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Chứng nhận lớp Điều tra xã hội học.
Chứng chỉ Sư phạm nghề.
Chứng chỉ: Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.
Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:
Cơ Xd , Kết cấu công trình , QLXD , Kỹ thuật xây, Autocad
Nâng cấp đề tài: Smooth strain in plasticity with FEM phục vụ cho luận văn Thạc sỹ.

– PHÓ TRƯỞNG KHOA

Họ và tên : NGUYỄN THẾ THẮNG
Học hàm,học vị : Kỹ sư Xây dựng
Thời gian,địa điểm làm việc : Các ngày trong tuần tại khoa Xây dựng, trường Cao Đẳng Nghề An Giang
Địa chỉ liên hệ : Tổ 60 – Bình Đức 1 – Bình Đức – TPLX
Điên thoại DĐ : 0918212369
Email : thangkxd,cdnag@gmail.com
Quá trình đào tạo :
Năm 1995 – 1998 : Trung cấp Vĩnh Long
Năm 2004 – 2009 : Đại học XD – Đại học mở TPHCM
Quá trình công tác :
Năm 1990 – 1995 : Công tác tại xí nghiệp XD Tây Sông Hậu
Năm 1996 – 1998 : Công tác tại công ty TVTKXD – TPLX
Năm 1998 – 2003 : Công tác tại xí nghiệp XD – Công ty xây lắp AG
Năm 2003 – 2007 : Giảng dạy tại trường Dạy Nghề AG
Năm 2007 – hiện nay : Giảng dạy tại trường Cao Đẳng Nghề AG
Năm 2005 – 2017 : 12 năm liền là giáo viên dạy giỏi của trường
Giáo viên dạy giỏi toàn quốc : 2005 , 2006, 2009
Văn bằng chứng chỉ :
Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn B
Chứng chỉ tin học : B
Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.
Chứng nhận Sư Phạm loại giỏi.
Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu : Thi công, giám sát công trình

– TRỢ LÝ KHOA:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hòa
Học hàm,học vị : Đại học tài chính Kế toán
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, khoa Xây dựng khu I trường Cao đẳng nghề An Giang
Địa chỉ liên hệ: Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề An Giang.
Điện thoại DĐ: 0906.422.434
Email: thuhoaag87@yahoo.com.vn
Quá trình đào tạo:
– Chứng chỉ B Tin học.
– Chứng chỉ B Anh văn.
Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu: Văn thư lưu trữ, tài chính kế toán.

– TỔ KIẾN TRÚC – KẾT CẤU:

Họ và tên : NGÔ BÍCH HÒA – TỔ TRƯỞNG
Học hàm,học vị : Thạc sỹ
Thời gian,địa điểm làm việc : Thứ hai đến thứ bảy hàng tuần ,tai khoa XD khu II, trường Cao Đẳng nghề AG
Địa chỉ liên hệ : Thạnh An – Mỹ Thới – TPLX – AG
Điên thoại DĐ : 0977727909
Email : bichhoa.lxag@gmail.com
bichhoa.kxd@gmail.com
Quá trình đào tạo:
Năm 1998 – 2003: ĐH Cần Thơ
Năm 2005 – 2007: Học chương trình đào tạo Thạc sỹ Châu Âu về nghiên cứu cơ học công trình – ĐH Bách Khoa liên kết ĐH Liege – Vương Quốc Bỉ.
Quá trình công tác :
Năm 2003 – 2005 : Cty TVTKXD – “KT”. Cty xây dựng Sao Mai.
Năm 2005 – 2007: Cty Trung Mỹ, Cty Thi công Vạn Lợi.
Năm 2008 – hiện nay : Giảng dạy tại trường Cao Đẳng Nghề AG.
Tham gia thiết kế cho Cty Thiện Lâm.
Văn bằng chứng chỉ:
Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn B1
Chứng chỉ tin học : B
 Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình XDDD – CN.
Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình XDDD – CN.
Chứng chỉ quản lý đầu tư công trình XDDD – CN.
Chứng chỉ lớp Quản lý phòng Thí nghiệm
Chứng chỉ lớp Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thép
Chứng nhận giám sát công trình,
Chứng nhận chỉ huy trưởng công trình.
Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.
Chứng nhận quản lý – giai đoạn thực hiện đầu tư.
Chứng nhận thí nghiệm xây dựng về Cơ đất trong phòng và hiện trường.
Chứng nhận thí nghiệm xây dựng về bê tông và vật liệu xây dựng.
Chứng chỉ Sư phạm nghề.
Chứng chỉ: Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.
Chứng nhận kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung nghề kỹ thuật xây dựng.
Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu:
 Cơ xây dựng , Kết cấu công trình , QLXD , Kỹ thuật xây, Autocad, Sap
 Ứng dụng PDMS, và các phần mềm mới liên quan đén ngành xây dựng.
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG VIẾT THỤY THUỶ TIÊN – Giáo viên
Học hàm,học vị: Kỹ sư XD
Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần, giảng  dạy tại các phòng của khoa XD
Địa chỉ liên hệ: Hà Hoàng Hổ, Đông Thạnh, Đông Xuyên, TPLX.
Điên thoại DĐ: 0918625050
Email : ndvthuythuytien.tcdnag@gmail.com
Quá trình đào tạo:
Năm 1998 – 2003: Học kỹ sư XD – Đại học Cần Thơ.
Văn bằng chứng chỉ :
Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn A
chỉ tin học : A
Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.
Chứng chỉ sư phạm nghề
Chứng nhận lớp Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Quá trình công tác :
Tháng 12/2002: Công tác tại doanh nghiệp xây dựng Tự Lực AG
Tháng 9/2004: Công tác tại trường Trung Học Kinh Tế Kỹ Thuật (nay là trường Cao Đẳng Nghề AG)
Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:
Kết cấu công trình
Dự toán.
Họ và tên :NGUYỄN THỊ KIM DUNG – Giáo viên
Học hàm,học vị : Kiến trúc sư
Thời gian,địa điểm làm việc : Thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại văn phòng khoa XD khu I trường Cao Đẳng Nghề AG
Địa chỉ liên hệ : Trần Hưng Đạo – Mỹ Thới – TPLX – AG
Điên thoại DĐ : 0918684057
Email :nguyenthikimdung.tcdnag@gmail.com
Quá trình đào tạo :
Năm 1990 – 1995 : Đại học kiến trúc TPHCM
Năm 2007 : Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình dân dụng
Năm 2008 : Sát hạch bậc thợ 5/7 tại trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ
Quá trình công tác :
Năm 1996 – 2001 : Công tác tại phòng giám định sở XDAG
Năm 2002 – hiện nay : Gỉang dạy tại trường Cao Đẳng Nghề AG
Văn bằng chứng chỉ :
Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn A
Chứng chỉ tin học : A
Chứng nhận bậc nghề 5/7 (nghề XD)
Chứng chỉ sư phạm nghề
Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu:
Thiết kế công trình
Nguyên lý thiết kế
Đồ án kiến trúc
Cấu tạo kiến trúc
Thực tập kĩ thuật viên thiết kế
NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG
Học hàm, học vị : kỹ sư xây dựng
Thời gian, địa điểm làm việc : thứ 3, thứ 5 hàng tuần, tại khu II, trường CĐ Nghề An Giang
Địa chỉ liên hệ : ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò – ĐTháp
ĐTDĐ : 0904.4321.57
– Email : cattuongxd2004@yahoo.com
Quá trình đào tạo :
– Từ năm 2004-2009 : hệ chính quy Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM
Quá trình công tác :
– Từ 7/2009-5/2010 : công ty TNHH TM&DV 252
– Từ 10/2010 đến nay : giáo viên trường Cao Đẳng Nghề An Giang
Văn bằng chứng chỉ
– Bằng tốt nghiệp kỹ sư DD&CN trường ĐH kiến trúc Tp.HCM cấp
– Chứng chỉ A tin học
– Chứng chỉ B anh văn
– Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.
Lĩnh vực giảng dạy , nghiên cứu
– Đang nghiên cứu : Phân tích ứng xử của khung phẳng dưới tác dụng của chuyển vị cưỡng bức
– Đang tham gia giảng dạy : giảng dạy môn Vẽ xây dựng, Cơ xây dựng, Autocad

– TỔ KỸ THUẬT THI CÔNG:

Họ và tên :PHAN PHÚ LỘC  – TỔ TRƯỞNG
Học hàm,học vị : Thạc sĩ
Thời gian,địa điểm làm việc : Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần tại văn phòng khoa XD khu I trường Cao Đẳng Nghề AG
Địa chỉ liên hệ : Phú An – Phú Tân – AG
Điên thoại DĐ : 0988988640
Email :phanphuloc.tcdnag@gmail.com
Quá trình đào tạo :
Năm 1998 – 2003 : Đại học Cần Thơ
Văn bằng chứng chỉ:
Chứng nhận tập huấn lớp An toàn bảo hộ lao động
Chứng chỉ Sư phạm nghề
Quá trình công tác:
Năm 2003 – 2004 : Làm giám sát công ty TNHH tư vấn XD Bình Phương
Năm 2004 – hiện nay  : Giáo viên trường Cao Đẳng Nghề AG
Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu : Thi công công trình
Họ và tên : ĐOÀN TRỌNG  THỨC – GIẢNG VIÊN
Học hàm,học vị : Thạc sĩ  xây dựng DD&CN
Thời gian,địa điểm làm việc : Các ngày trong tuần tại trường Cao Đẳng Nghề AG ( khu I)
Địa chỉ liên hệ : 27C2 Nguyễn Biểu – P. Đông Xuyên – TP Long Xuyên – AG
Điên thoại DĐ : 0977030682
Email : trongthucag@gmail.com
Quá trình công tác :
Năm 2006 – 2007: Cty TV thiết kế giám sát – “KT”.
Năm 2007 – hiện nay : Gỉang dạy tại trường Cao đẳng nghề AG
Văn bằng chứng chỉ :
Chúng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn B1
Chúng chỉ tin học : B
Chứng chi kỹ năng nghề bậc 3 Malaysia
Chứng chỉ sư phạm nghề
Chứng chỉ Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thép
Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình
Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu: Thực hành, thi công xây dựng công trình.

– XƯỞNG THỰC HÀNH NỀ:

Họ và tên: HUỲNH PHAN NHÂN  – Trưởng xưởng Kỹ Thuật Nề
Học hàm,học vị: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng CTGT
Thời gian,địa điểm làm việc: Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, khoa Xây Dựng, Trường Cao Đẳng Nghề An Giang
Địa chỉ liên hệ: Ấp Bình Phú , Xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới, AG
Điên thoại DĐ: 0988202830 / 0918213347
Email: hpnhanag@gmail.com
Quá trình đào tạo:
Năm 2003 – 2008 : Đại học chính quy, trường ĐH Giao thông vận tải Cơ sở 2 (TP HCM)
Năm 2013 – 2015: Học cao học, trường ĐH Giao thông vận tải Cơ sở 2 (TP HCM)
Quá trình công tác:
Tháng 7 – 10/2008 : Làm việc tại công ty CP Tư Vấn ĐTXD giao thông công chánh AG
Tháng 10/2008 – hiện nay : Giảng dạy tại khoa Xây dựng, trường Cao Đẳng Nghề AG
Văn bằng chứng chỉ:
Chứnh chỉ ngoại ngữ : Anh Văn A , B (Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, Tp HCM)
Chứng chỉ nghề : Kỹ thuật viên Tin học văn phòng (Trung tâm dạy nghề Quận 9, TP HCM)
Chứng nhận lớp Autocad căn bản (Trung tâm tin học, ĐH SPKT TP.HCM)
Chứng nhận lớp tin học ứng dụng : NOVA (Trung tâm tin học ứng dụng, ĐH GTVT cơ sở 2)
Chứng chỉ: Sư phạm dạy Nghề (trường Cao đẳng SPKT Vĩnh Long)
Chứng chỉ: Thí nghiệm viên chuyên ngành Xây dựng (Trường ĐH GTVT TP HCM)
Chứng nhận lớp Quản lý Phòng Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng (Viện Khoa Học Công nghệ XD – Bộ XD)
Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề, trình độ Cao đẳng nghề. (Tổng cục dạy Nghề – Bộ LĐTB&XH)
Các Chứng chỉ Giám sát công tác Thi công Xây dựng: Công trình Dân dụng, Công nghiệp; Công trình Hạ tầng Kỹ thuật; Công trình Nông nghiệp Phát triển Nông thôn; Công trình Giao thông Đường bộ; Công trình Giao thông Cầu (Sở Xây dựng An Giang cấp)
– Chứng chỉ Thiết kế Công trình Cầu, Thiết kế Công trình Đường bộ (Sở Xây dựng An Giang cấp)
– Chứng chỉ Định giá Xây dựng (Sở Xây dựng An Giang cấp)
Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:
+ Các Môn cơ sở ngành Kỹ thuật Xây dựng
+ Các Môn cơ sở và chuyên ngành XD Cầu đường bộ
+ Các mô đun Thực hành (Xây, Trát, Lát, Ốp)
+ Thí nghiệm & Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng
+Thiết kế các Công trình Cầu, đường. Thiết kế tổ chức Giao thông trong đô thị
+ Nghiên cứu vật liệu mới trong Xây dựng

– XƯỞNG THỰC HÀNH KTTC:

Họ và tên: TRẦN TRUNG – Trưởng xưởng  KTTC
Học hàm,học vị: Kỹ sư
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai đến thứ bảy trong tuần, Khoa XD, trường Cao Đẳng Nghề AG
Địa chỉ liên hệ: Ấp An Quới , Xã An Thạnh Trung, Chợ Mới, AG
Điên thoại DĐ: 0944777271
Email: trung020185@yahoo.com
Qúa trình đào tạo:
+ Năm 2003 -2007 : Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải III
+ Năm 2008 -2012 : Trường Đại Học Tây Đô
Quá trình công tác :
+ Năm 2007-2009 : Công ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Quyết Tiến
+ Năm 2009 -2012 : Công ty CP Công Trình Gia Thông Hậu Giang
+ Năm 2012- Hiện nay:  Giảng dạy tại trường Cao Đẳng Nghề AG
Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu:
+ Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn B
+ Chứng chỉ tin học: Chứng chỉ B
+ Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng – Hạ tầng kỹ thuật
+ Chứng chỉ bậc thợ 5/7
+ Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.
+ Chứng chỉ Sư phạm nghề
Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu: Các môn khoa phân công, các môn chuyên ngành cầu đường

4. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


Hình 1. Hình ảnh Tập thể Khoa Xây dựng


Hội thao CNVCLĐ do LĐLĐ Tỉnh tổ chức năm 2019

Họp mặt truyền thống Cựu Giáo viên – Học sinh kỹ thuật lần 23
Họp mặt truyền thống Cựu Giáo viên – Học sinh kỹ thuật lần 23


Chiến dịch mùa hè tình nguyện


Lễ Bế mạc Kỳ thi tay nghề Tỉnh An Giang lần thứ 2 – năm 2019


Thực hành Trắc địa tại Khoa xây dựng – Trường Cao đẳng Nghề An Giang