Hướng tới mục tiêu đào tạo nghề chất lượng cao về điện tử và xây dựng kế hoạch hoạt động giữa Trường Cao đẳng nghề An Giang và tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) trong thời gian tới, sáng ngày 16 tháng 12 năm 2020 hai đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Tham dự lễ ký biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị về phía Nhà trường có Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Khoa chuyên môn, Giáo viên tổ Cơ Điện tử. Đại diện tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) có Bà Phạm Việt Hà (Trưởng nhóm chuyên trách “Chương trình đổi mới đào tạo Việt Nam”).

Tại buổi ký kết Bà Trần Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp giới thiệu với các đại biểu tham dự về Trường Cao đẳng nghề An Giang và chiến lược phát triển của Nhà trường trong các năm tiếp theo.

Hai đơn vị đã thảo luận kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng năng lực cho trường trong năm 2020, các bước chuẩn bị cho việc triển khai chương trình. Tại đây, Bà Phạm Việt Hà (đại diện GIZ) cũng cam kết hỗ trợ nhà trường trong công tác chuyển đổi số, E-learning, đào tạo giảng viên, cán bộ quản lý; chuyển giao chương trình đào tạo nghề Cơ Điện tử theo chương trình của CHLB Đức, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Thay mặt Nhà trường, Thầy Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang, cám ơn Bà Phạm Việt Hà và tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) đã hỗ trợ nhà trường các lĩnh vực nêu trên trong những năm qua.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang thành cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao về cơ điện tử.

Trường tặng GIZ bức tranh toàn cảnh Trường Cao đẳng nghề An Giang bằng lá thốt lốt.

Hữu Trường