Hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của phụ nữ cả nước, sáng ngày 8 tháng 3 năm 2019 công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức lễ kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 -8/3/2019) và 1979 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng. Lễ kỷ niệm nhằm giáo dục các giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam, tình cảm gia đình, nâng cao ý thức về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên nữ CNVCLĐ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; khẳng định và tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ Phụ nữ đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Qua đó phát huy truyền thống yêu nước của Phụ nữ Việt Nam, vai trò của Phụ nữ trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Buổi kỷ niệm đã huy động đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, công đoàn viên trong trường tham gia thi Đổ bánh xèo. Dưới đây là một số hình ảnh của lễ kỷ niệm.