Nghề Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính (hệ Cao đẳng 2,5 năm)

Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH.
Mã ngành, nghề: 6480102
Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
Hình thức đào tạo: Chính Quy.
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu chung
– Có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
– Có ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ và khả năng làm việc độc lập.
– Đạt được kiến thức kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa chuyên sâu và bảo trì máy vi tính.
– Phân tích được sự cố và sửa chữa các thành phần và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.
– Sửa máy photocopy, lắp đặt mạng LAN, Camera quan sát.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Kiến thức
– Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính.
-Trình bày, đánh giá và đ¬ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống máy vi tính (Desktop, Laptop), máy in, photocopy.
b) Kỹ năng
– Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì được máy vi tính (Desktop, Laptop), máy in, photocopy, camera quan sát.
– Xử lý sự cố và sửa chữa các thành phần và thiết bị ngoại vi, monitor, máy in.
– Sửa chữa mainboard máy tính để bàn, mainboard laptop, mainboard máy in đảm bảo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật
c) Thái độ
– Có tính độc lập, chịu trách nhiệm trong công việc của mình.
– Có ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
– Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và bậc 4/8 khung trình độ quốc gia
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
– Nhân viên kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa chuyên sâu, máy tính, máy in, photocopy, monitor, camera quan sát.
– Tư vấn bảo trì máy tính, thi công mạng cho các cơ quan, doanh nghiệp.
– Làm việc tại cơ sở mua bán, sửa chữa máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin.
II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
1. Số lượng môn học, mô đun: 31
2. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa: 2565 giờ.
3. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ.
4. Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2115 giờ.
5. Khối lượng lý thuyết: 749 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1816 giờ.
6.Thời gian toàn khóa: 2,5 năm.