Nghề thiết kế đồ hoạ (hệ Trung cấp 1,5 năm)

Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã ngành, nghề: 5210402
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 1.5 năm (3 học kỳ)
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Mục tiêu chung
– Có ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ và khả năng làm việc độc lập
– Đạt chuẩn về kiến thức khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc thiết kế đồ họa.
– Phân tích về mỹ thuật, các thiết bị ngoại vi để đáp ứng được nhu cầu thực tế đảm bảo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
– Sử dụng được các phần mềm chuyên lĩnh vực đồ họa như: CorelDraw, Photoshop, 3D Max, Auto Cad…
2. Mục tiêu cụ thể
a) Kiến thức
– Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin.
– Phân tích các vấn đề về mỹ thuật cơ bản, các nét vẽ . . .
– Trình bày được các kiến thức về điện, điện tử, các phần mềm đồ họa trên máy tính.
– Phân tích được qui trình sản xuất một sản phẩm quảng cáo.
– Phân tích các vấn đề về dàn trang trong ngành báo chí, các vấn đề thiết kế mô hình 3D.
b) Kỹ năng
– Vẽ được các sản phầm quảng cáo bằng Corel, Photoshop đúng kỹ thuật.
– Vẽ được các sản phầm bằng 3D Max, trình bày trang báo với Indesign
– Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.
– Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.
– Xây dựng được một sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng
– Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và bậc 4/8 khung trình độ quốc gia
c) Thái độ
– Có ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ.
– Rèn luyện khả năng tham gia làm việc nhóm năng lực làm việc độc lập và tự giải quyết vấn đề
– Giải quyết công việc trên tinh thần tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình làm việc
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Vị trí việc làm có thể đảm nhận:
– Nhân viên văn phòng các công ty làm quảng cáo.
– Nhân viên các doanh nghiệp, công ty thiết kế quảng cáo
– Học thêm lớp sư phạm nghề có thể dạy trình độ sơ cấp nghề
II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
1. Số lượng môn học, mô đun: 24
2. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa: 1.590 giờ.
3. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ.
4. Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.380 giờ.
5. Khối lượng lý thuyết: 521 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.069 giờ.
6. Thời gian toàn khóa: 1.5 năm.