1.Chức năng:

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý công tác đào tạo

– Quản lý công tác thư viện

2.Nhiệm vụ:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề.

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

– Quản lý hoạt động Thư viện.

II. Cơ cấu tổ chức nhân sự phòng Đào tạo

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Võ Quang Phúc

Email: vqphuc1958@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0989.716.326

Trưởng phòng – Phụ trách chung, Đại diện phòng trong các Hội đồng mà phòng là thành viên.

– Tham gia biên soạn các quy chế, báo cáo thống kê do Hiệu trưởng phân công.

– Quản lý hệ đào tạo vừa làm vừa học, liên kết đào tạo

– Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường.

– Phân công và kiểm tra các mặt công tác của các thành viên trong Phòng.

TB.Thanh tra Đào tạo, UVTV Đảng ủy.
2 Nguyễn Thị Bích Hạnh

Email: nguyenhanh_cdn_ag@yaho.com.vn

Điện thoại: 0918.544.532

Phó trưởng phòng – Phụ trách theo dõi công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường, ISO của Phòng.

– Đánh giá chất lượng đào tạo, Thống kê, báo cáo.

– Thanh tra Đào tạo.

– Các công   việc khác do Trưởng phòng phân công.

UV Ban thanh tra đào tạo, BT. Chi bộ.
3 Nguyễn Thành Sang

Email:

nguyenthanhsang_tcdnag@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0919.543.779

Phó trưởng phòng – Quản lý CĐN, TCCN, TCN.

– Tổng hợp giờ dạy các Khoa, Kiểm tra thực hiện chương trình đào tạo, Phụ trách công tác tuyển sinh.

– Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường

– Quản lý hoạt động thư viện; phần mềm quản lý đào tạo.

– Theo dõi việc thực hiện thi GVG, HSG, Thiết bị đồ dùng dạy học tự làm.

– Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4 Trương Thị Ngọc Oanh

Ngocoanh1969@gmail.com

Điện thoại: 0919084607

Nhân viên -Theo dõi và kiểm tra hệ CĐN

– Quản lý phôi bằng, chứng chỉ.

– Theo dõi tổng hợp đánh giá thi đua của Phòng.

-Đề xuất trang bị văn phòng phẩm, theo dõi, quản lý CSVC, máy móc thiết bị sử dụng trong Phòng.

– Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh

– Các công   việc khác do Trưởng phòng phân công.

Tổ trưởng Công đoàn
5 Nguyễn Thị Kim Hoàng

Email: kimqui98@yahoo.com

Điện thoại: 0985102032

Nhân viên – Tham gia quản lý đào tạo hệ TCCN (VLVH), CĐN, TCN ngoài ngân sách và liên kết.

– Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Phòng, làm BB các cuộc họp.

– Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường

– Các công   việc khác do Trưởng phòng phân công

6 Trần Thị Cẩm Tú

Email: chcdau@gmail.com

Điện thoại: 0918700778

Nhân viên – Theo dõi và kiểm tra hệ TCN.

– Tiếp nhận và cấp phát các giấy tờ liên quan đến HS-SV do PĐT quản lý.

– Tiếp nhận, thống kê đơn thi lại TN của HSSV các hệ đào tạo

– Các công   việc khác do Trưởng phòng phân công

7 Tô Quang Huy

Email: q.huy1188@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0918989749

Nhân viên – Theo dõi và kiểm tra hệ TCCN,

– Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường

– Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh.

– Các công   việc khác do Trưởng phòng phân công.

8 Phan Tường Duy

Email: duyphantuong@gmail.com

Điện thoại: 0907020779

Nhân viên – Quản lý theo dõi các lớp ngắn hạn.

– Lưu trữ, thực hiện cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

– Tổng hợp kết quả tốt nghiệp.

– Chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi và đối chiếu học phí, lệ phí.

9 Nguyễn Thị Tú Trinh

Email: nguyenthitutrinh_tcdnag@yahoo.com.vn

Điện thoại: 01238899791

Nhân viên
10 Nguyễn Văn Thiệt

Email: nguyenvanthiet1978@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0915566043

Nhân viên

(Phụ trách quản lý thư viên)

– Lập danh mục sách và biên mục phân loại sách

– Vào sổ đăng ký sách, ghi tên sách, kiểm kê và in ấn trưng sách theo chủ đề.

– Tổng hợp lên danh mục tên sách, tài liệu tham khảo cần thanh lý.

– Phục vụ bạn đọc, Trực phòng máy vi tính thư viện.

– Thực hiện báo cáo, thống kê hoạt động thư viện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

11

Lý Văn Ngà Nhân viên

(Phụ trách QLTV)

– Quản lý mượn sách.

– Phục vụ bạn đọc

– Nhập, xuất và quản lý các loại ấn chỉ, biểu mẫu.

– Theo dõi chấm công bộ phận thư viện.

– Các công   việc khác do Trưởng phòng phân công