I. Giới thiệu:

1. Chức năng:

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý công tác đào tạo

– Quản lý công tác thư viện

– Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng GDNN, tự kiểm định chương trình đào tạo.

– Quản lý, đảm bảo chất lượng GDNN.

2.Nhiệm vụ:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề.

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

– Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng GDNN, tự kiểm định chương trình đào tạo.

– Quản lý hệ thống, đảm bảo chất lượng GDNN.

– Quản lý hoạt động Thư viện.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QHDN

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ GHI CHÚ
1. Trần Mỹ Hạnh
tmyhanh@gmail.com
0909.050383
Trưởng phòng – Phụ trách chung, phân công và kiểm tra các mặt công tác của các thành viên trong phòng. TB.TTĐT, UV Đảng ủy.
– Đại diện phòng trong các Hội đồng mà phòng là thành viên.
– Tham gia biên soạn các quy chế, ký các loại giấy tờ theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.
– Tìm kiếm đối tác, hợp tác, các dự án quốc tế.
– Chủ trì việc chuyển giao công nghệ ứng dụng vào thực tập sản xuất.
2. Nguyễn Thành Sang
nguyensangcdnag
@gmail.com
0919.543.779
Phó trưởng phòng – Xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo trình độ CĐ, TC, SC. BT.Chi bộ PĐT
– Tham mưu giao khối lượng công tác giảng dạy và các công tác khác cho giảng viên hệ CĐ, TC, SC.
– Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo.
– Phụ trách công tác tuyển sinh.
– Theo dõi thực hiện thi GVG, HSSV giỏi;
– Quản lý hoạt động thư viện; Phần mềm quản lý đào tạo;
3. Nguyễn Thị Bích Hạnh
nguyenhanh_cdn_ag
@yaho.com.vn
0918.544.532
Phó trưởng phòng – Quản lý hệ thống đám bảo chất lượng GDNN UYBCH.CĐCS. TV Ban TTĐT
– Thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng GDNN, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.
-Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo theo yêu cầu cấp trên.
– Đánh giá chất lượng đào tạo.
– Thanh tra đào tạo.
4. Nguyễn Thị Kim Hoàng
kimqui98@yahoo.com
0985102032
Nhân viên – Quản lý toàn diện các lớp liên kết. TT. Công đoàn
– Sắp xếp lịch học, lịch thi cụ thể cho các lớp ngoài ngân sách và liên kết
– Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp ngoài ngân sách và liên kết
– Giúp mời GV giảng (nếu cần).
– Tham mưu các điều kiện cơ sơ vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo liên kết.
5. Phan Tường Duy
duyphantuong@gmail.com
0907020779
Nhân viên – Theo dõi thực hiện chương trình, kiểm tra sổ sách quản lý đào tạo độ sơ cấp, GDTX; lưu trữ hồ sơ quản lý trình độ sơ cấp, GDTX.
– Lưu trữ, thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.
– Tổng hợp kết quả xét lên lớp, tốt nghiệp của các trình độ đào tạo.
– Tổng hợp kết quả tuyển sinh.
6. Mong Phước Phương Du
phuongdu.pnt@gmail.com
0989.294.141
Nhân viên – Theo dõi thực hiện hệ thống Đảm bảo chất lượng; Tổng hợp đánh giá và cải tiến hệ thống.
– Phối hợp với P.CTHSSV thực hiện khảo sát DN theo yêu cầu
– Phối hợp các Khoa lập KH tổ chức cho HSSV đi TT tại DN.
– Theo dõi thực hiện đào tạo tại DN.
– Quản lý tài sản của Phòng
– Công tác văn thư lưu trữ của Phòng.
7. Nguyễn Văn Thiệt
nguyenvanthiet1978
@yahoo.com.vn
0915566043
Nhân viên
(Phụ trách quản lý thư viên)
– Lập danh mục sách và biên mục phân loại sách.
– Quản lý tài sản thư viện.
– Phục vụ bạn đọc.
– Nhập, xuất và quản lý các loại ấn chỉ, biểu mẫu.
– Tổng hợp lên danh mục tên sách, tài liệu tham khảo cần bổ sung/thanh lý.
– Trưng sách theo chủ đề theo kế hoạch
– Thực hiện báo cáo, thống kê hoạt động thư viện.
– Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
8. Trương Lê Hiệp Phát
hiepphatspkt@gmail.com
0917.492.434
Nhân viên Theo dõi và kiểm tra sổ sách quản lý đào tạo trình độ CĐ, TC.
– Quản lý phôi bằng, chứng chỉ.
– Cấp bảng điểm cho trình độ TC, Cao đẳng.
– Thư ký Hội đồng tự đánh giá nhà Trường.