THÔNG BÁO
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Phòng Quản trị – Thiết bị

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG

1. Lược sử hình thành:

Phòng Quản trị – Thiết bị trước đây có tên là Phòng Kế hoạch Vật tư – Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-CĐN ngày 20/06/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang. Căn cứ ý kiến thống nhất trong cuộc họp Đảng ủy Trường ngày 16 tháng 9 năm 2009 về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trường, tách phòng Kế hoạch – Vật tư – Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế thành hai phòng: Phòng Quản trị – Thiết bị và phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Doanh nghiệp. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2010, phòng chính thức mang tên là Phòng Quản trị – Thiết bị theo Quyết định số: 730/QĐ–CĐN ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của phòng

2.1. Cơ cấu tổ chức

2.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phòng

2.3. Tổng số cán bộ, nhân viên của phòng (tính đến thời điểm 01/10/2018): 24 người (Nam: 15,Nữ: 09).

Trình độ đào tạo Nam Nữ Tổng số
Thạc sĩ 0 01 01
Đại học 08 02 10
Cao đẳng 0 0 0
Trung cấp 01 03 04
Công nhân kỹ thuật 01 0 01
Trình độ khác 02 0 02
Lao động phổ thông 03 03 06
Tổng 15 09 24

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

1. Thực hiện chức năng quản lý công tác mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy

– Căn cứ kế hoạch kinh phí hàng năm phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng;

– Cấp phát nhiên liệu phục vụ công tác (cắt cỏ, bảo trì máy móc, vận hành hệ thống PCCC) và giảng dạy theo đề nghị của các đơn vị đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Thực hiện chức năng quản lý sử dụng cơ sở vật chất đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả

– Tham mưu Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến việc quản lý tài sản, bảo trì sửa chữa thiết bị trong nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phối hợp với các đơn vị khác tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và ban hành các văn bản có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng;

– Quản lý diện tích đất được Nhà nước giao cho trường, bao gồm quản lý trên thực địa và hồ sơ, bản đồ quy hoạch đã được duyệt;

– Quản lý toàn bộ nhà xưởng, phòng học, hội trường, phòng truyền thống, ký túc xá, vật kiến trúc, trang bị nội thất (không bao gồm các tài sản bên trong các xưởng thực hành, các kho, các phòng học có thiết bị chuyên ngành), lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bảo trì, sửa chữa;

– Thực hiện quản lý, điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập trong Trường. Quản lý và đảm bảo điện, nước phục vụ công việc và sinh hoạt của Trường;

– Trực tiếp quản lý, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa hệ thống điện, nước và điện thoại.

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, học sinh

– Thực hiện công tác y tế dự phòng, chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong khu vực trường;

– Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Phối hợp kiểm tra sức khỏe đầu khóa học, tiêm ngừa phòng bệnh cho học sinh, sinh viên;

– Thực hiện sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu và giới thiệu chuyển viện theo quy định. Làm các thủ tục cần thiết cho cán bộ viên chức và người lao động, sinh viên đi giám định y khoa, xác nhận nghỉ ốm theo đúng quy định hiện hành;

– Thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm kết hợp cho cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV của nhà trường;

– Lập kế hoạch mua thuốc và quản lý thuốc, báo cáo thanh quyết toán đúng nguyên tắc Nhà nước quy định. Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho công tác y tế của Trường;

– Thống kê báo cáo tình hình dịch bệnh, bệnh xã hội, bệnh lây của cán bộ viên chức, các trường hợp phải nghỉ công tác, học tập và những tình hình đặc biệt về sức khỏe của CBVC, HSSV của Trường.

4. Công tác vệ sinh, an toàn lao động và PCCC

– Thực hiện việc vệ sinh công cộng các khu nhà làm việc, các hội trường, các giảng đường, khối lớp học, khối xưởng thực hành và các khu công cộng khác được giao;

– Phối hợp thực hiện công tác về an toàn lao động, PCCC như: Soạn thảo nội quy xưởng thực hành, nội quy phòng cháy chữa cháy, phối hợp kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tại các xưởng;

– Quản lý hệ thống chống sét, tiếp địa và thiết bị phòng chống cháy nổ;

– Phối hợp với các đơn vị trong trường và địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

5. Công tác khác

– Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc kiểm kê tài sản, điều chuyển, đề xuất thanh lý tài sản theo quy định;

– Phục vụ nước uống và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các lớp tập huấn, các buổi lễ, sự kiện của trường;

– Thực hiện công việc chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường;

– Tham gia Ban Điều hành Dự án Đầu tư và Xây dựng của Trường;

– Phối hợp quản lý dịch vụ sản xuất, gia công và tiêu thụ sản phẩm của Trường.

6. Quản lý Ban quản lý ký túc xá

7. Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

STT Họ và Tên Chức vụ Công việc phụ trách
1. Lương Hạ Đình Trưởng phòng Phụ trách chung tất cả các mặt công tác
(theo chức năng và nhiệm vụ của phòng)
Quản lý trực tiếp: Công tác vệ sinh,
công tác mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư thực hành các khoa.
Phụ trách ký túc xá.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
2. Lâm Hoàng Tâm P.Trưởng phòng
0989 118114
(GV trung học)
Quản lý công tác PCCC.
Theo dõi tình hình thực hiện các dịch vụ gia công,
sản xuất của các xưởng.
Quản lý công tác mua sắm dụng cụ,
vật tư phục vụ công tác văn phòng,
công tác y tế, công tác sửa chữa CSVC, điện, nước.
Quản lý hoạt động của các hội trường,
giảng đường, phòng họp.
Lên lịch công tác hàng tháng của phòng;
Kiểm soát các văn bản đi của phòng
trước khi trình trưởng phòng ký ban hành.
Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
3. Phan Bá Tường P.Trưởng phòng
0977 727679
(GV trung học)
Phụ trách chung tất cả các hoạt động
của Ban Điều hành Dự án Đầu tư và Xây dựng
(gọi tắt là Ban Điều hành Dự án),
đảm bảo các hoạt động đúng về mặt pháp lý,
tiến độ và chất lượng.
Phụ trách công tác xây dựng cơ bản,
công tác bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất
(nhà xưởng, phòng học, phòng làm việc,
đường giao thông nội bộ …).
Phụ trách công tác đấu thầu,
đấu giá khi cần thiết
(thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp,
cho thuê cơ sở vật chất …).
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu,
Trưởng phòng phân công.
4. Lê Thị Ngọc Thủy Nhân viên
0909 099266
(GV trung học)
Theo dõi, nghiệm thu CCDC, vật tư khi mua sắm.
Làm các phiếu nhập, xuất kho nhiên liệu và vật tư,
công cụ, dụng cụ phục vụ công tác văn phòng
và cả phục vụ giảng dạy.
Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.
Tổng hợp báo cáo kho theo định kỳ quy định.
Quản lý hồ sơ mua sắm tài sản,
thiết bị công cụ, dụng cụ,
vật tư toàn trường (từ tất cả các nguồn vốn).
Làm các phiếu tài sản
Thực hiện các thủ tục điều chuyển
và thu hồi các tài sản, thiết bị.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
5. Võ Thanh Tùng TT Tổ Bảo trì-
Sửa chữa CSVC
0916 660272
(GV trung học)
Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.
Tổng hợp báo cáo tình hình mua sắm vật tư,
công cụ, dụng cụ từng đợt và cả năm.
Mua sắm dụng cụ, vật tư sửa chữa điện, nước, CSVC.
Quản lý công tác sửa chữa điện, nước, cơ sở vật chất.
Theo dõi tình hình sử dụng, bảo trì, sửa chữa;
tổng hợp, đề xuất thanh lý các tài sản, thiết bị,
CCDC hư hỏng không sử dụng được.
Phụ trách kiểm tra công tác an toàn lao động
và vệ sinh công nghiệp các xưởng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
6. Lý Thanh Tùng Tổ phó
Tổ Bảo trì-
Sửa chữa CSVC
(đã miễn nhiệm)
01689 804694
Đảm bảo việc sử dụng điện,
nước đúng mục đích và tiết kiệm;
bảo trì, sửa chữa điện, nước, CSVC.
Quản lý, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị,
dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC.
Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường
(âm thanh, ánh sánh, sắp xếp bàn ghế …);
quản lý tài sản ở nhà đa năng,
hội trường khu hiệu bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
7. Nguyễn Thanh Hải Nhân viên
0907 065652
(GV trung học)
Đảm bảo việc sử dụng điện,
nước đúng mục đích và tiết kiệm;
bảo trì, sửa chữa điện, nước, CSVC.
Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường
(âm thanh, ánh sánh, sắp xếp bàn ghế …);
quản lý tài sản ở GĐ A, B.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
8. Nguyễn Văn Tài Nhân viên
01698 052919
Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng,
cắt cỏ trong khuôn viên trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
9. Văn Kim Bình Nhân viên
0948791432
(CNKT)
Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng,
cắt cỏ trong khuôn viên trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
10. Lê Ngọc Yến Nhân viên PV
01677 360793
Đảm bảo công tác phục vụ
các sự kiện của trường về nước uống, vệ sinh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
11. Ngô Thị Thanh Thủy Nhân viên PV
01677 360793
Đảm bảo công tác phục vụ
các sự kiện của trường về nước uống, vệ sinh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
12. Nguyễn Thị Lệ Tuyết Nhân viên
01234 153092
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận y tế.
Khám chữa bệnh ban đầu và sơ cấp cứu cho HSSV và GV.
Phụ trách BHYT, BHTT của HSSV
và bảo hiểm Kết hợp con người của GV.
Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm cho HSSV và GV.
Lập dự trù mua sắm thuốc
và dụng cụ hằng tháng theo danh mục quy định
của Bộ Y tế để CSSKBĐ cho HSSV và GV.
Tổng hợp thi đua của phòng (tháng, năm).
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
13. Trương Thị Kim Hiền Nhân viên
01656 608851
(Y sĩ)
Khám chữa bệnh ban đầu và sơ cấp cứu cho HSSV và GV.
Phụ trách công tác kiểm tra vệ sinh ATTP
và có báo cáo hằng tháng.
Phụ trách theo dõi việc tiêm ngừa uốn ván,
rubella, phòng bệnh sốt xuất huyết.
Thống kê và theo dõi nhập,
xuất thuốc hằng tháng (thuốc sử dụng cho HSSV)
Lập báo cáo công tác y tế hằng tháng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
14. Nguyễn T. Thanh Thủy Nhân viên
01238 847601
Báo cáo hoạt động của phòng
(tháng, sơ kết, tổng kết, đột xuất khi có yêu cầu).
Quản lý văn bản đến.
Phụ trách kiểm tra công tác vệ sinh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
15. Văn Nhật Quang Nhân viên
01668 853299
(KS XD C trình)
Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật
khi thi công hạng mục công trình
(đối với những hạng mục được phân công phụ trách).
Lập báo cáo định kỳ và đột xuất
về tiến độ thực hiện khối lượng công trình,
thực hiện giá trị công trình đã hoàn thành,
các báo cáo khác khi có yêu cầu để phục vụ
cho Ban Điều hành Dự án trong việc quản lý.
Phối hợp với bộ phận kế toán giải ngân
và quyết toán vốn đầu tư.
Quản lý tài sản và kiểm kê tài sản phục vụ
công tác của Ban Điều hành Dự án do Nhà trường trang bị.
Quản lý hồ sơ dự án và lập hồ sơ
các công việc phụ trách theo quy định.
Báo cáo định kỳ hàng tháng
và báo cáo khác của Ban Điều hành Dự án.
Thực hiện các nhiệm vụ khác
do Ban Điều hành Dự án, lãnh đạo phòng phân công.
16. Đinh Thanh Mỹ Nhân viên
0918 008228
(GV trung học)
Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật
khi thi công hạng mục công trình
(đối với những hạng mục được phân công phụ trách).
Quản lý hồ sơ dự án và lập hồ sơ
các công việc phụ trách theo quy định.
Lập báo cáo định kỳ và đột xuất
về tiến độ thực hiện khối lượng công trình,
thực hiện giá trị công trình đã hoàn thành,
các báo cáo khác khi có yêu cầu để phục vụ
cho Ban Điều hành Dự án trong việc quản lý.
Phối hợp với bộ phận kế toán giải ngân
và quyết toán vốn đầu tư.
Quản lý văn bản đến, đi của Ban Điều hành Dự án.
Thực hiện các nhiệm vụ khác
do Ban Điều hành Dự án, lãnh đạo phòng phân công.

Trên đây là chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Phòng Quản trị – Thiết bị, xin thông báo đến các phòng, khoa biết để tiện liên hệ công việc./.