1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG
  2. Lược sử hình thành:

Phòng Quản trị – Thiết bị trước đây có tên là Phòng Kế hoạch Vật tư – Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-CĐN ngày 20/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Căn cứ ý kiến thống nhất trong cuộc họp Đảng ủy Trường ngày 16 tháng 9 năm 2009 về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trường, tách Phòng Kế hoạch – Vật tư – Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế thành hai phòng: Phòng Quản trị – Thiết bị và phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Doanh nghiệp. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2010, phòng chính thức mang tên là Phòng Quản trị – Thiết bị theo Quyết định số: 730/QĐ–CĐN ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường.

  1. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phòng:

 

Các bộ phận Họ và tên Năm sinh Trình độ CM Chức danh, Chức vụ
1. Lãnh đạo phòng (bao gồm cấp trưởng và cấp phó) Lương Hạ Đình 1958 CN

KS

Trưởng phòng
Nguyễn Văn Sang 1957 Kỹ sư P. Trưởng phòng
Lâm Hoàng Tâm 1979 Kỹ sư P. Trưởng phòng
2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn
Chi bộ Lâm Hoàng Tâm 1979 Kỹ sư Bí thư
Tổ Công Đoàn Trần Thị Thùy Dung 1989 TC Tổ trưởng

 

  1. Tổng số cán bộ, giáo viên của phòng (tính đến thời điểm 01/10/2015): 35 người.

– Nam: 10           – Nữ: 19

Trình độ đào tạo Nam Nữ Tổng số
Đại học 06 01 07
Cao đẳng 01 01
Trung cấp 04 04
CNKT 3/7 01 01
Trình độ khác 02 14 16
Tổng số 10 19 29
  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG
  2. Quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ phục vụ đào tạo, đề xuất mua sắm và thanh lý thiết bị dụng cụ:

– Hàng năm phối hợp các khoa trong việc: Xây dựng kế hoạch mua sắm, duy tu, sửa chữa các trang thiết bị, máy móc, vật tư, dụng cụ, lập kế hoạch quản lý, theo dõi việc bảo quản sử dụng thiết bị, đề xuất việc thanh lý thiết bị, dụng cụ, hư hỏng.

– Cùng các khoa kiểm kê thực tế và thực hiện tổng hợp kiểm kê vật tư, máy móc thiết bị theo định kỳ.

– Thực hiện các biểu mẫu báo cáo khi cấp trên yêu cầu.

  1. Quản lý công tác kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại xưởng thực hành:

Phụ trách kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của các xưởng, đề xuất trang bị phương tiện bảo hộ lao động, các tài liệu, áp phích, tranh ảnh khuyến cáo an toàn cho xưởng thực hành.

  1. Quản lý công tác y tế:

Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, thân thể cán bộ, giáo viên, SVHS; công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh căn tin. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sơ cứu ban đầu các trường hợp ốm đau, tai nạn lao động, làm thủ tục chuyển đi bệnh viện; hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục thanh toán bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV khi cần thiết.

  1. Quản lý các lĩnh vực khác:

– Quản lý cảnh quan vệ sinh môi trường, sửa chữa điện, nước các khu vực công cộng, các lớp học không có thiết bị chuyên ngành.

– Quản lý toàn bộ hệ thống nhà xưởng, phòng học, hội trường, phòng truyền thống, vật kiến trúc, trang bị nội thất (không bao gồm các tài sản bên trong các xưởng thực hành, các kho, các phòng học có thiết bị chuyên ngành).

– Quản lý công tác an toàn phòng chống cháy nổ, các thiết bị phòng cháy chữa cháy.

 

  1. Quản lý các dự án đầu tư, xây dựng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

III. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC  CÔNG TÁC CHÍNH

TT Họ và tên Chức vụ Công việc phụ trách
1 Lương  Hạ  Đình Trưởng phòng
0913 733579
(CV chính)

– Phụ trách chung tất cả các mặt công tác (theo chức năng, nhiệm vụ của phòng).

– Quản lý trực tiếp: Công tác y tế, công tác mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư thực hành các khoa.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

2 Lâm  Hoàng Tâm P.Trưởng phòng
0989 118114
(GV trung học)

– Quản lý công tác PCCC.

– Theo dõi tình hình thực hiện các dịch vụ gia công, sản xuất của các xưởng.

– Quản lý công tác mua sắm dụng cụ, vật tư  phục vụ công tác văn phòng, công tác vệ sinh, công tác sửa chữa CSVC, điện, nước.

– Quản lý hoạt động của các hội trường, giảng đường, phòng họp.

– Lên lịch công tác hàng tháng của phòng;

– Kiểm soát các văn bản đi của phòng trước khi trình trưởng phòng ký ban hành.

– Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3 Phan  Bá  Tường P.Trưởng phòng
0977 727679
(GV trung học)

– Phụ trách chung tất cả các hoạt động của Ban Điều hành Dự án Đầu tư và Xây dựng (gọi tắt là Ban Điều hành Dự án), đảm bảo các hoạt động đúng về mặt pháp lý, tiến độ và chất lượng.

– Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, công tác bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất (nhà xưởng, phòng học, phòng làm việc, đường giao thông nội bộ …).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu, Trưởng phòng phân công.

4 Nguyễn  Thanh  Hải Nhân viên
0907 065652
(GV trung học)

– Theo dõi, nghiệm thu CCDC, vật tư khi mua sắm.

– Làm các phiếu nhập, xuất kho nhiên liệu và vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác văn phòng và cả phục vụ giảng dạy.

– Theo dõi tình hình sử dụng, bảo trì, sửa chữa, điều chuyển và thu hồi các tài sản, thiết bị; tổng hợp, đề xuất thanh lý các tài sản, thiết bị, CCDC hư hỏng không sử dụng được.

– Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.

– Phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp các xưởng.

– Tổng hợp báo cáo kho theo định kỳ quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

5 Võ Thanh Tùng TT Tổ Bảo trì- Sửa chữa CSVC
0916 660272
(GV trung học)

– Quản lý hồ sơ mua sắm tài sản, thiết bị công cụ, dụng cụ, vật tư toàn trường (từ tất cả các nguồn vốn).

– Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.

– Tổng hợp báo cáo tình hình mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ từng đợt và cả năm.

– Mua sắm dụng cụ, vật tư sửa chữa điện, nước, CSVC.

– Sửa chữa thiết bị tin học của khối phòng.

– Quản lý công tác sửa chữa điện, nước, cơ sở vật chất.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

6 Lý Thanh Tùng Tổ phó
Tổ sửa chữa CSVC
01689 804694

– Đảm bảo việc sử dụng điện, nước đúng mục đích và tiết kiệm; bảo trì, sửa chữa điện, nước, CSVC.

– Quản lý, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC.

– Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường (âm thanh, ánh sánh, sắp xếp bàn ghế …); quản lý tài sản ở nhà đa năng, hội trường khu hiệu bộ.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

7 Lê Văn Thọ Nhân viên
0969 699265

– Đảm bảo việc sử dụng điện, nước đúng mục đích và tiết kiệm; bảo trì, sửa chữa điện, nước, CSVC.

– Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường (âm thanh, ánh sánh, sắp xếp bàn ghế …); quản lý tài sản ở GĐ A, B.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

8 Nguyễn Văn Tài Nhân viên
01698 052919

– Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, cắt cỏ trong khuôn viên trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

9 Văn Kim Bình Nhân viên
0948791432
(CNKT)

– Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, cắt cỏ trong khuôn viên trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

10 Lê Ngọc Yến Nhân viên PV
01677 360793

– Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường về nước uống, vệ sinh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

11 Ngô Thị Thanh Thủy Nhân viên PV
01219 519936

– Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường về nước uống, vệ sinh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

12 Nguyễn Thị Lệ Tuyết Nhân viên
01234 153092

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận y tế.

– Khám chữa bệnh ban đầu và sơ cấp cứu cho HSSV và GV.

– Phụ trách BHYT, BHTT của HSSV và bảo hiểm Kết hợp con người của GV.

– Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm cho HSSV và GV.

– Lập dự trù mua sắm thuốc và dụng cụ hằng tháng theo danh mục quy định của Bộ Y tế để CSSKBĐ cho HSSV và GV.

– Tổng hợp thi đua của phòng (tháng, năm).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

13 Trương Thị Kim Hiền Nhân viên
01656 608851
(Y sĩ)

– Khám chữa bệnh ban đầu và sơ cấp cứu cho HSSV và GV.

– Phụ trách công tác kiểm tra vệ sinh ATTP và có báo cáo hằng tháng.

– Phụ trách theo dõi việc tiêm ngừa uốn ván, rubella, phòng bệnh sốt xuất huyết.

– Thống kê và theo dõi nhập, xuất thuốc hằng tháng (thuốc sử dụng cho HSSV)

– Lập báo cáo công tác y tế hằng tháng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

14 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nhân viên
01238 847601
(Y sĩ)

– Báo cáo hoạt động của phòng (tháng, sơ kết, tổng kết, đột xuất khi có yêu cầu).

– Quản lý văn bản đến.

– Phụ trách kiểm tra công tác vệ sinh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

15 Văn Nhật Quang Nhân viên
01668 853299
(KS XD C trình)

– Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật khi thi công hạng mục công trình (đối với những hạng mục được phân công phụ trách).

– Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tiến độ thực hiện khối lượng công trình, thực hiện giá trị công trình đã hoàn thành, các báo cáo khác khi có yêu cầu để phục vụ cho Ban Điều hành Dự án trong việc quản lý. Phối hợp với bộ phận kế toán giải ngân và quyết toán vốn đầu tư.

– Quản lý tài sản và kiểm kê tài sản phục vụ công tác của Ban Điều hành Dự án do Nhà trường trang bị.

– Quản lý hồ sơ dự án và lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.

– Báo cáo định kỳ hàng tháng và báo cáo khác của Ban Điều hành Dự án.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Điều hành Dự án, lãnh đạo phòng phân công.

16 Đinh Thanh Mỹ Nhân viên
0918 008228
(GV trung học)

– Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật khi thi công hạng mục công trình (đối với những hạng mục được phân công phụ trách).

– Quản lý hồ sơ dự án và lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.

– Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tiến độ thực hiện khối lượng công trình, thực hiện giá trị công trình đã hoàn thành, các báo cáo khác khi có yêu cầu để phục vụ cho Ban Điều hành Dự án trong việc quản lý. Phối hợp với bộ phận kế toán giải ngân và quyết toán vốn đầu tư.

– Quản lý văn bản đến, đi của Ban Điều hành Dự án.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Điều hành Dự án, lãnh đạo phòng phân công.

Nơi nhận:
– Niêm yết tại phòng;
– Gửi đăng thông tin của phòng
Trên trang Web của trường;
– Lưu: QTTB.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
Lương Hạ Đình