* Khi học viên học tại trường Cao đẳng nghề An Giang hưởng nhiều chính sách như:

– Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước (hệ chính quy). Có chế độ học bổng đối với học sinh khá giỏi. Được vây vốn tại ngân hàng chính sách xã hội.

– Học trên các mô hình cụ thể, thiết bị thực tế, hiện đại, được hỗ trợ vật tư thực hành. Được hỗ trợ thực tập và giới thiệu việc làm.

– Kiến thức đào tạo sát với thực tế nên sau khi ra trường đa số học sinh – sinh viên đều có việc làm và thu nhập ổn định.

– Học sinh – sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể dự tuyển đào tạo liên thông lên bậc cao hơn tại trường hoặc ở các trường Đại học khác.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề An Giang. Số : 841 – Trần Hưng Đạo – Bình Khánh – Long Xuyên – An Giang. Điện thoại: 02963.852.538./.