Sứ mệnh

Trường Cao đẳng nghề An Giang là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo đa ngành, đa nghề với các trình độ: Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế toàn cầu hoá của thế giới.