Tập huấn Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh

Ngày 09/11/2018 Đoàn trường Cao đẳng nghề An Giang phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An giang tổ chức buổi tập huấn “Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh” và các chính sách hỗ trợ Học sinh sinh viên khởi nghiệp năm 2018. Qua buổi tập huấn đã thu hút trên 200 ĐVTN và HSSV tham gia.