I.Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá:

1. Tên tổ chức đấu giá: Trường Cao đẳng nghề An Giang.

2. Địa chỉ: 841 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại phòng họp khu Hiệu bộ trường Cao đẳng nghề An Giang.

III. THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Cho thuê mặt bằng Căn tin Ký túc xá trường Cao đẳng nghề An Giang

– Thời gian hoạt động: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến Chủ nhật.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ 01/01/2020 đến 31/12/2021

– Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/tháng x 24 tháng = 48.000.000 đồng

IV. Các thông tin khác liên quan đến công tác đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực kinh doanh – đấu giá tài sản.

2. Thời gian và địa điểm xem mặt bằng đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại trường Cao đẳng nghề An Giang.

3. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến ngày 20 tháng 12 năm 2019

4. Thời gian thông báo trúng đấu giá và ký hợp đồng: 31/12/2019.

5. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ.

6. Phí đấu giá: 2,5 triệu đồng + 1,5% giá trị trúng đấu giá vượt quá 50 triệu đồng theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa VIII kỳ họp thứ 6 về mức thu phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

7. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tiền cho thuê mặt bằng.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

9. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên và bước giá 500.000 đồng.

10. Hình thức thanh toán: Chia thành 03 đợt

– Đợt 1: 40% giá trị hợp đồng từ ngày 05/01/2020 đến 10/01/2020.

– Đợt 2: 30% giá trị hợp đồng từ ngày 05/11/2020 đến 10/11/2020.

– Đợt 3: 30% giá trị hợp đồng từ ngày 05/7/2021 đến 10/7/2021.

11. HỒ SƠ THAM DỰ ĐẤU GIÁ:

– Đơn xin dự đấu giá (theo mẫu);

– 01 bản Sơ yếu lý lịch, CMND và hộ khẩu (bản sao có công chứng) của nhà thầu tham dự;

– Thông báo mời thầu (bản chính);

– Giấy chứng nhận kinh doanh… (bản sao có công chứng nếu có);

– 01 bản sao hợp đồng (chứng minh đã kinh doanh qua lĩnh vực đấu giá nếu có);

– Các văn bản, giấy tờ liên quan khác.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Phòng Tài chính – Kế toán trường Cao đẳng nghề An Giang. Số điện thoại: 02963.954.033 (gặp cô Hương)./.