Kính mời các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên về tham dự buổi họp mặt truyền thống lần thứ 23.

hop_mat_truyen_thong_2019