Căn cứ Thông báo số 728/TB-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc nghỉ các dịp lễ, Tết năm 2019.

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019 đối với cán bộ, viên chức và học sinh – sinh viên (HSSV) như sau:

1. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch):

Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) là chủ nhật (14/4/2019) nên cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV được nghỉ bù vào thứ hai (15/4/2019).

2. Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5:
Ngày giải phóng miền Nam 30/4/2019 vào thứ ba và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2019 vào thứ tư. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV được nghỉ liên tục 03 ngày, từ ngày 29/4/2019 (thứ hai) đến hết ngày 01/5/2018 (thứ tư).
Do ngày 29/4/2019 (thứ hai) là ngày làm việc nên sẽ đi làm bù vào ngày 04/5/2019 (thứ bảy).

– Các phòng, khoa chuyên môn, Đoàn trường, Công đoàn cơ sở tổng vệ sinh phòng làm việc, phòng học, xưởng thực hành và khuôn viên nhà trường trước khi nghỉ lễ. Đồng thời, kiểm tra và tắt hết các thiết bị điện và khóa cửa phòng làm việc để đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy, nổ trong thời gian nghỉ lễ.

– Phòng Tổ chức – Hành chính bố trí bảo vệ trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời những tình huống đột xuất xảy ra.

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV Trường Cao đẳng nghề An Giang thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.