Do lịch giảng giáo viên dạy giỏi có điều chỉnh lùi 2 ngày. Để có thời gian xử lý kết quả, hoàn tất thủ tục khen thưởng và công nhận giáo viên dạy giỏi. Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo thời gian bế mạc Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/3/2019

– Địa điểm tại Hội trường trống đồng, trường Cao đẳng nghề An Giang.

II. Thành phần

Ban tổ chức, ban giám khảo, lãnh đạo khoa và giáo viên tham gia Hội giảng.

Yêu cầu các thành phần trên có mặt đúng thời gian theo thông báo./.