Căn cứ Công văn số 1549/TCDN-GV ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc cho phép khoa Sư phạm dạy nghề trường Cao đẳng nghề An Giang đào tạo và cấp chứng chỉ Sư phạm nghề;

Căn cứ Kế hoạch số:854/KH-CĐN ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng;

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo xét tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2020 như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ

1. Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Mã mô đun Tên mô đun Số giờ Thời gian
đào tạo
Thời gian học Học phí Ghi chú
MĐSP 01 Thiết kế dạy học 60 160 giờ Học các ngày thứ bảy
và chủ nhật hằng tuần
800.000
đồng/HV
MĐSP 02 Thực hiện dạy học 56
MĐSP 03 Đánh giá trong dạy học 20
MĐSP 04 Thực tập sư phạm 24

2. Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp

Mã mô đun Tên mô đun Số giờ Thời gian
đào tạo
Thời gian học Học phí Ghi chú
MĐSPTC 01 Thiết kế dạy học 60 320 giờ Học các ngày thứ bảy
và chủ nhật hằng tuần
1.600.000
đồng/HV
MĐSPTC 02 Thực hiện dạy học 56
MĐSPTC 03 Đánh giá trong dạy học 20
MĐSPTC 04 Tổ chức hoạt động giáo 36
MĐSPTC 05 Phát triển chương trình
đào tạo
44
MĐSPTC 06 Nghiên cứu khoa học
giáo dục nghề nghiệp
40
MĐSPTC 07 Thực tập sư phạm 64

3. Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng:

Mã mô đun Tên mô đun Số giờ Thời gian
đào tạo
Thời gian học Học phí Ghi chú
MĐSPTC 01 Thiết kế dạy học 60 400 giờ Học các ngày thứ bảy
và chủ nhật hằng tuần
2.000.000
đồng/HV
MĐSPTC 02 Thực hiện dạy học 56
MĐSPTC 03 Đánh giá trong dạy học 20
MĐSPTC 04 Tổ chức hoạt động giáo 36
MĐSPTC 05 Phát triển chương trình
đào tạo
56
MĐSPTC 06 Nghiên cứu khoa học
giáo dục nghề nghiệp
52
MĐSPTC 07 Thực tập sư phạm 120

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Đối tượng tuyển sinh

a) Dạy trình độ sơ cấp

– Giáo viên dạy trình độ sơ cấp chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Người đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy trình độ sơ cấp.

b) Dạy trình độ trung cấp và cao đẳng

– Giáo viên dạy trình độ trung cấp, giáo viên dạy trình độ cao đẳng chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Các đối tượng đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, có nguyện vọng làm giáo viên dạy nghề.

– Phải có bằng tốt nghiệp THPT.

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 30/9/2020. Dự kiến khai giảng ngày 03/10/2020(nếu nhận đủ hồ sơ trước thời gian dự kiến sẽ mở lớp sớm hơn).

3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: tại phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng nghề An Giang.

4. Hồ sơ đăng ký gồm

– Phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (liên hệ phòng Đào tạo và QHDN, trường Cao đẳng nghề An Giang).

– 02 ảnh 3×4 có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh ở phía sau.

– 01 giấy photo CMND (không cần công chứng).

– 01 bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hoặc chứng chỉ tay nghề, nghệ nhân.

– Trường hợp đăng ký học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Trung cấp và cao đẳng phải có thêm 01 bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp THPT.

– Các giấy tờ trên cho vào phong bì, ghi tên bên ngoài để tránh thất lạc.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề An Giang. Điện thoại: 02963.852538 hoặc truy cập Website:http://agvc.edu.vn./.