Trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học như sau:

1. Ngành tuyển sinh:

STT Mã ngành Tên ngành/ Chuyên ngành Hệ Ghi trú
1. 7580301 Kinh tế xây dựng/ Kinh tế xây dựng LT, ĐH
2. 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Xây dựng cầu đường LT, ĐH
3. 7580301 Kinh tế xây dựng/ Quản lý dự án xây dựng LT, ĐH

Tuyển sinh hệ: Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, văn bằng 2.

2. Hình thức, thời gian học, thời gian đào tạo:

– Hình thức học: Học theo tín chỉ

– Thời gian học: Vào các ngày cuối tuần, tập trung trên lớp tại trường Cao đẳng nghề An Giang.

– Thời gian đào tạo (dự kiến): 02 năm đối với liên thông từ Cao đẳng lên Đại học; 02-2,5 năm đối với người đã có bằng Đại học (tùy theo chương trình Đại học đã học).

3. Đối tượng tuyển sinh:

3.1. Liên thông từ cao đẳng lên đại học:

– Đối với ngành Kinh tế xây dựng: đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng cùng nhóm ngành ( gồm: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng , Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng).

– Đối với ngành Quản lý dự án xây dựng: đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng cùng nhóm ngành ( gồm: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật kế cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm hoặc các nhóm ngành gần).

– Đối với ngành Xây dựng cầu đường: đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng cùng nhóm ngành ( gồm: Quy hoạch và thiết kế công trình giao thôn, Xây dựng đường sắt – Metro, Xây dựng cầu đường, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật kế cấu công trình).

3.2. Văn bằng 2: đối tượng đã có bằng Đại học.

4. Hồ sơ dự tuyển:

– Hồ sơ theo mẫu của trường Đại học giao thông vận tải TP. HCM (phát tại phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề An Giang).

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân có công chứng.

– Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng photo công chứng.

– Bảng điểm Đại học, Cao đẳng photo công chứng.

– Bằng THPT photo công chứng.

– Học bạ THPT photo công chứng.

5. Phát, nhận hồ sơ, xét tuyển:

Thời gian phát và nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết tháng 9 năm 2020.

Lệ phí xét tuyển: 250.000 đồng/ hồ sơ (chỉ thu khi nhận hồ sơ).

Công bố xét tuyển, tổ chức xét tuyển và mở lớp (dự kiến): công bố trúng tuyển và khai giảng vào tháng 10 năm 2020.

6. Địa điểm nhận, nộp hồ sơ: trường Cao đẳng nghề An giang.

Địa chỉ: 841 – Trần Hưng Đạo – Bình Khánh – Long Xuyên – An Giang.

Thông tin liên hệ: Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề An Giang. Điện thoại số: 02963.852538 hoặc 0985102032 gặp Cô Hoàng.

Fanpage: https://www.facebook.com/CaoDangNgheAG/

Website: http://agvc.edu.vn/./.