Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III

Căn cứ Quyết định số 1978/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-CĐN ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành chương trình và tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp hạng III;

Căn cứ Kế hoạch số 1470/KH-CĐN ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III)/ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giảng dạy trình độ cao đẳng, đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)/Giảng viên GDNN thực hành (hạng III) hoặc tương đương.

2. Điều kiện tổ chức, địa điểm, học phí:

– Số lượng học viên tối thiểu mở lớp: 25 học viên/lớp.

– Địa điểm: Học tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

– Học phí: 2.000.000 đồng/học viên.

3. Hồ sơ đăng ký gồm:

– Phiếu đăng ký

– 02 ảnh (4×6) ghi rõ họ tên ngày sinh sau ảnh.

– Bản sao bằng cấp cao nhất (công chứng).

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân (công chứng).

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2020.

– Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề An Giang (Thầy Duy).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề An Giang. Điện thoại số: 02963.852538 hoặc truy cập Website:http://agvc.edu.vn./.