106564386

Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh năm 2019 trường Cao đẳng nghề An Giang

THÔNG BÁO Về việc đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh năm 2019 trường Cao đẳng nghề An Giang I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: 1. Tên tổ chức đấu giá: Trường Cao đẳng nghề An Giang. 2. Địa chỉ: 841 đường Trần Hưng Đạo,...

106564386

Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng Nhà thi đấu đa năng năm 2019 trường Cao đẳng nghề An Giang

THÔNG BÁO Về việc đấu giá cho thuê mặt bằng Nhà thi đấu đa năng năm 2019 trường Cao đẳng nghề An Giang I.Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: 1. Tên tổ chức đấu giá: Trường Cao đẳng nghề An Giang. 2. Địa chỉ: 841 đường Trần Hưng Đạ...