106564386

Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng Căn tin Ký túc xá trường Cao đẳng nghề An Giang

I.Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: 1. Tên tổ chức đấu giá: Trường Cao đẳng nghề An Giang. 2. Địa chỉ: 841 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: 08 giờ 30 ph...

106564386

Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh Ký túc xá trường Cao đẳng nghề An Giang

I.Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: 1. Tên tổ chức đấu giá: Trường Cao đẳng nghề An Giang. 2. Địa chỉ: 841 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: 08 giờ 30 phút,...